TOLL2GO

Funkční spolupráce s Německem

TOLL2GO je společná služba společnosti ASFINAG a provozovatelem mýtného systému v Německu, společnosti Toll Collect.

Po úspěšném přihlášení můžete mýtné v Rakousku platit i pomocí palubní jednotky (OBU, On-Board Unit) společnosti Toll Collect. Vyúčtování zaplacených částek mýtného probíhá dále u obou mýtných společností zvlášť.

Služba TOLL2GO se pro stávající zákazníky společností ASFINAG a Toll Collect nabízí zdarma. Noví zákazníci (tj. zákazníci s první smlouvou) platí jednorázový manipulační poplatek ve výši 5,00 EUR.

Palubní jednotku Toll Collect přihlásíte v několika krocích

Máte přístup do portálu SelfCare a:

Nemáte přístup do portálu SelfCare a: