Til GO-vejafgiften i 3 trin

Det skal du vide

GO-vejafgiftssystemet er meget simpelt. Faktisk er 3 trin tilstrækkelige, som du absolut skal overholde, så du kan deltage i GO-afgiftssystemet og betale GO-afgiften korrekt:

Du får en GO-Box hos en af vores GO-salgssteder.

Når du henter GO-Box, skal du give oplysninger om dit køretøj:

Du har også brug for det

På GO-salgsstedet modtager du køretøjsdeklarationen, hvor du også finder dit personlige identifikationsnummer (PAN – Personal Account Number).

Kontroller oplysningerne i køretøjserklæringen, og få dem rettet på stedet, hvis det er nødvendigt.

Tag køretøjserklæringen med dig hver gang du kører!

GO-toldafgiften er afgørende påvirket af dit køretøjs tarifrelevante egenskaber. For at du kan betale den korrekte takst, skal du give os dokumentation for de tarifrelevante egenskaber ved dit køretøj – EURO-emissionsklasse, type drivkraft.

De karakteristika, der er relevante for overenskomsten, inkluderer:

 • EURO-emissionsklasse
 • drivkrafttype

Dokumentation for tarifrelevante egenskaber skal være ASFINAG i hænde senest 28 kalenderdage efter indlæsningen i GO-Box'en med:

 • registreringsattest
 • CoP-dokument (Conformity of Production)
 • CEMT-dokumentation for overensstemmelse med de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til et motorkøretøj (forkortet CEMT-dokumentation)
 • CoC-dokument (Certificate of Conformity)

Du kan indsende dokumenterne (PDF, JPG, TIF) til os på en af følgende måder:

 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Upload i SelfCare-Portal
 • Fax: +43 50108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  ØSTRIG

Signallyde informerer ved kørsel igennem betalingsportalen om transaktioner mellem GO-Boxen og betalingsportalen (Mikrobølge teknologi).

Det er hvad de akustiske signaler betyder

1 kort signallyd

Transaktion ok

2 korte signallyde

Transaktion ok, men!

Fare! Du bedes alligevel opsøge det nærmeste GO-salgssted, hvor du vil få yderligere oplysninger!

Muligt behov for handling: Pre-Pay-indestående er ved at være brugt op, der er behov for dataændring, GO-Boxen skal udskiftes eller bestemte kontrakter udløber inden længe.

Hvis du ikke overholder den akustiske anmodning, låses GO-Box (4 korte signallyde).

4 korte signallyde

Transaktion ikke ok! Der er ingen vejafgift blevet debiteret!

Betal vejafgiften på en af GO-salgssteder inden for de næste 5 timer og 100 km, og sørg for at få låst GO-Boxen op.

Ingen signallyd

Transaktion ikke ok! GO-Box fungerer ikke!

Udskift din defekte GO-Box til en ny GO-Box på et GO-salgssted. Betal ubetalte vejafgifter tilbage.

Du kan finde mere information om signaltoner i forordningen om vejafgift. Hvis noget er uklart, hjælper vores ASFINAG Service Center dig også.