O czym warto wiedzieć

 • Przed rozpoczęciem podróży warto dowiedzieć się więcej na temat obowiązku opłat drogowych w Austrii oraz sposobie funkcjonowania urządzenia GO-Box.
 • Należy pamiętać: opłata drogowa obowiązuje już od granicy państwowej, ewentualnie od pierwszego wjazdu na autostradę lub drogę ekspresową!
 • W przypadku niejasności należy niezwłocznie zgłosić się do centrum serwisowego ASFINAG.
 • W razie konieczności należy skorzystać z możliwości uiszczenia dopłaty:
  • W ciągu 5 godzin oraz 100 kilometrów w punkcie sprzedaży GO lub u służb nadzoru opat drogowych.
  • W przypadku ustawienia zbyt niskiej kategorii (liczba osi) lub nieprawidłowej klasy emisji EURO– w ciągu 96 godzin telefonicznie w ASFINAG Service Center, online w portalu SelfCare lub przy użyciu aplikacji ASFINAG.
 • W razie nieprawidłowości: prosimy uiścić opłatę zastępczą prawidłowo i w należytej wysokości. W ten sposób unikną Państwo kosztownego postępowania administracyjnego.
 • W przypadku kar administracyjnych należy skontaktować się z właściwym urzędem administracji okręgowej. W przypadku postępowania administracyjnego prosimy kierować ewentualne pytania również do tego urzędu.

Państwa uwagi traktujemy poważnie. Dokładnie przyglądamy się propozycjom poprawy działania systemu, jak również reklamacjom dotyczącym opłat zastępczych. Zwracamy jednak uwagę, iż nawet w przypadku wysłania reklamacji opłatę należy uiścić terminowo.

Kontrola uiszczenia opłat drogowych

Kontrola automatyczna

Kontrola automatyczna wykonywana jest za pośrednictwem kamer umieszczonych na portalach opłat drogowych. Kamery te kontrolują uiszczenie opłat drogowych bez ingerencji w ruch. Podczas takiej kontroli pojazdy są automatycznie klasyfikowane w zależności od liczby osi, jednocześnie sprawdzane jest uiszczenie opłaty drogowej. Dodatkowo istnieją przenośne urządzenia kontrolne, ustawiane w różnych miejsach.

Jeśli podczas automatycznej kontroli pojawi się podejrzenie nieprawidłowości, dany pojazd zostaje sfotografowany, a zdjęcie zbadane w centrali ASFINAG. W zależności od wyników takiego badania zdjęcie zostaje albo usunięte z sytemu, albo odpowiednia informacja zostaje przekazana do służb nadzoru; możliwe jest także przesłanie pisemnego wezwania do dokonania opłaty.

Kontrole ręczne

Enforcement Center pozostaje w ścisłej współpracy z pracownikami obsługi serwisowej i inspekcji. Dowiedz się więcej o obsłudze serwisowej i inspekcji ASFINAG oraz ich zadaniach ...

Służby nadzoru kontrolują dopełnienie obowiązku uiszczenia opłat drogowych w specjalnych punktach kontrolnych, na parkingach, ale także podczas jazdy.

Służby serwisowe i kontrolne ASFINAG

Pracownicy służb serwisowych i kontrolnych ASFINAG („służby nadzoru”) są organami nadzoru publicznego. Podlegają szkoleniu w centrach szkoleniowych administracji bezpieczeństwa i są zaprzysiężani przez organy administracji okręgowej. Posiadają legitymacje służbowe, które okazują na żądanie.

W czasie kontroli pracownicy służb nadzoru służą także pomocą, radą i informacją (pierwsza pomoc, zabezpieczanie skutków wypadków, pomoc w przypadku korków itd.).

Uprawnienia

Ustawowe uprawnienia służb nadzoru

Pracownicy służb nadzoru mają prawo

 • zatrzymywać pojazd przy użyciu widocznych i słyszalnych sygnałów (np. niebieska lampa sygnałowa, lizak policyjny, napisy świetlne z tyłu pojazdu kontrolującego);
 • kontrolować tożsamość kierowcy oraz właściciela pojazdu;
 • sprawdzać pojazd, urządzenie do uiszczania opłat (GO-Box) lub obecność winiety, tachograf, drogomierz oraz tachograf cyfrowy;
 • żądać uiszczenia opłaty zastępczej i przyjmować ją;
 • uniemożliwiać pojazdom dalszą jazdę przy użyciu odpowiednich środków (np. blokad na koła, odebranie dokumentów pojazdu);
 • podjąć działania mające na celu wszczęcie postępowania administracyjnego oraz pobrać tymczasowe zabezpieczenie w imieniu właściwego organu.