Obsługuj GO-Box prawidłowo

Dowiedz się więcej o konstrukcji, sprawdzaniu statusu, zmianie liczby osi, sprawdzaniu funkcjonalności i sygnałach dźwiękowych

Budowa

Jak zbudowany jest urządzenie GO-Box

Przełącznik

Tu można sprawdzić status techniczny urządzenia GO-Box i zmienić liczbę osi.

Wyświetlacz osi

Tu wyświetlana jest aktualnie ustawiona liczba osi.

Wyświetlacz statusu

Tu można sprawdzić status techniczny urządzenia GO-Box.

Beeper

Urządzenie GO-Box informuje sygnałem akustycznym przy każdym portalu opłat drogowych czy opłata drogowa została poprawnie uiszczona.

Kontrola statusu

Jak należy sprawdzać status urządzenia GO-Box

Wyświetlacz statusuWyświetlacz osiZnaczenie
Miga 1x na zielonoMiga 1x na zielonoUrządzenie GO-Box jest technicznie sprawne. Podczas przejazdu pod portalem opłat drogowych słyszalny jest pojedynczy ton.
Miga 4x czerwono lub wcaleBrak miganiaUrządzenie GO-Box działa nieprawidłowo. Nie należy wjeżdżać na drogi, na których obowiązuje opłata drogowa. Prosimy o zgłoszenie się do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie konieczności należy dokonać dopłaty.
Miga 2x na czerwonoMiga 2x na zielonoUrządzenie GO-Box jest technicznie sprawne. Ostrzeżenie dla klientów posiadających umowę Pre-Pay (zapłata z góry): na koncie znajduje się mniej niż 30 EUR. Urządzenie GO-Box należy doładować na czas.
Brak miganiaBrak miganiaUrządzenie GO-Box działa nieprawidłowo. Nie należy wjeżdżać na drogi, na których obowiązuje opłata drogowa. Prosimy zgłosić się do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie konieczności należy dokonać dopłaty.

Ważne! Przytrzymanie przełącznika urządzenia GO-Box dłużej niż dwie sekundy powoduje zmianę ustawionej liczby osi.

Zmiana liczby osi

Jak zmienić liczbę osi

Wciskaj załącznik urządzenia przez dwie sekundy. Wyświetlacz osi pokazuje aktualnie ustawioną liczbę osi. Załącznik należy wciskać aż do wyświetlenia się poprawnej liczby osi.

Wyświetlacz dla osiKolorZnaczenie
2ZielonyAktualnie ustawiona liczba osi 2
3ZielonyAktualnie ustawiona liczba osi 3
4ZielonyAktualnie ustawiona liczba osi 4+

Z kategorii 4 liczba osi przechodzi na automatycznie ustawioną kategorię podstawową (liczba osi ciągnika samochodowego).

Sygnalizacja dźwiękowa

Należy zwracać uwagę na sygnalizację dźwiękową urządzenia GO-Box

Sygnały dźwiękowe pojawiające się podczas przejazdu pod bramkami opłat drogowych informują o komunikacji urządzenia GO-Box z portalami poboru myta.

Sygnał dźwiękowyZnaczenie
1 krótki sygnał dźwiękowyTransakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO).
2 krótkie sygnały dźwiękoweTransakcja prawidłowa (naliczenie opłaty drogowej na podstawie ustawionej liczby osi i zapisanej klasy emisji EURO). Należy jednak udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, w celu uzyskania dalszych wskazówek. Możliwe przyczyny: środki na koncie Pre-Pay są prawie wyczerpane, konieczna jest zmiana danych, należy wymienić urządzenie GO-Box lub wkrótce upłyną pewne terminy.
4 krótkie sygnały dźwiękoweTransakcja nieprawidłowa. Myto nie zostało pobrane. Opłatę drogową należy uiścić w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i w odległości do 100 km; należy również zlecić odblokowanie urządzenia GO-Box.
Brak sygnałuTransakcja nieprawidłowa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie opłat drogowych. W razie niejasności można również zgłosić się do centrum obsługi ASFINAG.

Ważne! Sygnały dźwiękowe nie informują o nieprawidłowym ustawieniu liczby osi.