Wymień lub zwróć GO-Box

Wymień GO-Box

Urządzenie GO-Box należy wymienić w terminie

Urządzenie GO-Box ma określoną żywotność i musi zostać wymienione w odpowiednim terminie. Wymiana jest bezpłatna.

Gdy zbliża się termin wygaśnięcia ważności urządzenia GO-Box, podczas przejazdu pod portalem poboru opłat słychać 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Należy udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, aby wymienić urządzenie GO-Box.

Z chwilą wydania urządzenia udzielana jest pięcioletnia gwarancja obejmująca pełną sprawność działania urządzenia GO-Box. Wszelkie zakłócenia w działaniu, jakie wystąpią w tym czasie zostaną usunięte w drodze wymiany urządzenia GO-Box.

Wadliwe urządzenie GO-Box może zostać wymienione także w trakcie jego użytkowania – tzn. w trakcie trwania pięcioletniej umowy. Dwa miesiące przed upływem okresu ważności, zostaną Państwo automatycznie poinformowani o konieczności wymiany urządzenia. W tym przypadku urządzenie GO-Box będzie wydawało dwukrotny sygnał ostrzegawczy, tak zwany „sygnał serwisowy” przy przejeździe przez bramki poboru opłat drogowych.

Jeśli kontrolka urządzenia przestanie działać, oznacza to, że bateria urządzenia GO-Box jest wyczerpana. Nie ma możliwości wymiany samej baterii. Urządzenie GO-Box można wymienić bezpłatnie w punkcie sprzedaży GO. Zużyte urządzenia GO-Box przekazywane są do ASFINAG i poddawane recyklingowi.

Podwójny sygnał dźwiękowy, tak zwany „sygnał serwisowy” zawsze oznacza wezwanie do wizyty w punkcie sprzedaży GO. Podczas wizyty w punkcie sprzedaży GO otrzymają Państwo informacje o konieczności wymiany urządzenia GO-Box.

Informację o koniecznoćci wymiany urządzenia GO-Box otrzymają Państwo również drogą mailową – wymagane jest podanie ważnego adresu e-mail – oraz za pośrednictwem portalu SelfCare.

Oczywiście. Podczas wymiany urządzenia GO-Box kwota z konta na starym urządzeniu przenoszona jest na nowe urządzenie GO-Box.

Nie. System sam rozpoznaje, kiedy zachodzi konieczność wymiany urządzenia GO-Box.

Nie. Jeśli urządzenie GO-Box wymieniane jest w czasie trwania umowy, nie ma potrzeby dokonywania ponownej opłaty.

  • Prosimy zweryfikować dane wydrukowane na dokumencie dołączonym do urządzenia. Wszelkie niezgodności należy niezwłocznie skorygować w najbliższym punkcie sprzedaży GO.
  • Należy poprawnie zamontować urządzenie GO-Box.
  • Należy ustawić prawidłową liczbę osi.

Środki Pre-Pay zachowują ważność do dwóch lat od ostatniego doładowania. Po upływie tego czasu pobór myta nie jest możliwy. Środki na opłaty drogowe tracą ważność po upływie pięciu lat od każdorazowego naładowania konta (tzn. trzy lata po upływie okresu ważności), chyba że w tym okresie konto zostanie ponownie doładowane lub urządzenie GO-Box zostanie zwrócone. Po ponownym doładowaniu w ciągu tego okresu, wszystkie środki dostępne na urządzeniu GO-Box (tzn. stare środki i nowo doładowane środki) będą ponownie aktywne.

Zwróć GO-Box

Urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne?

W związku z tym, iż łączy Państwa z ASFINAG umowa użyczenia, prosimy zwrócić urządzenie GO-Box jeśli nie będzie ono już potrzebne. Urządzenie można zwrócić w punkcie sprzedaży GO lub odesłać pocztą na adres:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
AUSTRIA

Urządzenie GO-Box należy zablokować przed wysyłką, aby uniknąć niepożądanych transakcji. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z centrum obsługi ASFINAG i podanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego (Personal Account Number). Numer PAN znajduje się na deklaracji pojazdu i na każdym pokwitowaniu otrzymanym w punkcie sprzedaży GO.