Płacenie opłaty GO

Wysokość opłaty drogowej

Wysokość opłaty drogowej jest zależna od:

Opłata GO Taryfa

Pamiętaj również, że musisz dostarczyć nam dowody potwierdzające pewne cechy Twojego pojazdu, które są istotne dla taryfy.

Więcej informacji

Za pomocą kalkulatora opłaty drogowej lub kalkulatora opłaty drogowej light można ustalić wysokość opłaty drogowej przed wyjazdem.

Uwaga: wysokość opłaty drogowej obliczona za pomocą kalkulatora opłaty drogowej lub kalkulatora opłaty drogowej light, to jedynie wartość orientacyjna. Rzeczywista wysokość opłaty drogowej może odbiegać od obliczonej wartości.

W przypadku uiszczenia nieprawidłowej opłaty drogowej, należy dokonać wyrównania tej płatności. Dopłata możliwa jest jedynie pod pewnymi warunkami. Tutaj znajdą Państwo odpowiednie informacje na ten temat.