Udowodnij cechy charakterystyczne dla taryfy

Klasa emisji spalin pojazdu o masie łącznej powyżej 3,5 t wpływa na wysokość opłaty drogowej. Im mniej spalin emituje pojazd, tym niższa jest opłata drogowa.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

 • Europejska klasa emisji spalin (łącznie z pozostałymi ważnymi danymi, jak numer rejestracyjny, rodzaj pojazdu, liczba osi itp.) musi zostać zapisana na urządzeniu GO-Box w punkcie sprzedaży GO.
 • Wobec ASFINAG należy udokumentować klasę emisji spalin danego pojazdu (obowiązuje od klasy IV).
 • Klasa emisji spalin jest potwierdzona dopiero po otrzymaniu wysłanego przez nas pisemnego potwierdzenia!
 • Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających klasę emisji spalin w formacie PDF bądź JPG. Inne formaty nie są przez nas opracowywane, w tym wypadku potwierdenie klasy emisji EURO nie bądzie możliwe.

Wyjaśnienia dotyczące obowiązku przedstawienia dokumentacji

Konieczność przedstawienia dokumentacji obowiązuje od klasy emisji spalin IV.

Dla klas emisji spalin I, II oraz III nie istnieje żaden obowiązek przedstawienia dokumentacji – dla tych klas obowiązuje najwyższa z opłat. Dla łatwiejszego opracowania dokumentów, jak również przy większej ilości pojazdów prosimy o wypełnie formularza wniosku.

Termin składania dokumentacji

Klasę emisji spalin należy przesłać nam (ASFINAG) w ciągu 28 dni kalendarzowych od momentu zapisania jej na urządzeniu GO-Box.

Wymagane dokumenty

W każdym przypadku należy dostarczyć kopię dowodu rejestracyjnego!

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji na temat klasy emisji spalin, należy dodatkowo przedstawić inny dokument potwierdzający tę informację. Akceptowane dokumenty, to miądzy innymi:

 • Dokument CoP (Conformity of Production)
 • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego (w skrócie potwierdzenie CEMT)
 • Dokument CoC (Certificate of Conformity)

Dokumenty (PDFJPGTIF) można dostarczyć w poniższy sposób:

ASFINAG Maut Service GmbH

ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen

Alpenstraße 99, 5020 Salzburg, AUSTRIA

Tymczasowe numery rejestracyjne

Jeśli jesteś właścicielem tymczasowych numerów rejestracyjnych (jazda próbna, przewóz pojazdu), możesz je zgłosić do austriackiego systemu opłat drogowych. Nie ma jednak takiego obowiązku.

Dlaczego się to może opłacać?

Jako właściciel tymczasowych numerów rejestracyjnych możesz używać ich do pojazdów o różnych klasach emisji EURO. Dokumenty związane z jazdami próbnymi lub przewozem samochodów można zbierać i wprowadzać do systemu przy użyciu portalu SelfCare. W ten sposób zmniejsza się ryzyko przekroczenia terminu składania dokumentów.

Rejestracja

Dla łatwiejszego rozpatrzenia oraz przy liczbie pojazdów większej niż jeden należy wypełnić formularz wniosku. Nie zapomnij dołączyć kopii dowodu rejestracyjnego.

Dokumenty można dostarczyć w poniższy sposób:

 • e-mail: euroclass@asfinag.at
 • Przesłanie do portalu SelfCare-Portal
 • Funkcja skanowania ASFINAG-App "Unterwegs"
 • FAX: +43 50 108-912 913
 • Adres pocztowy:

  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  AUSTRIA