Dopłata

Nieuiszczenia opłaty / Częściowego uiszczenia opłaty

W przypadku uiszczenia niepełnej opłaty drogowej, należy dokonać dopłaty.

Uiszczanie dopłaty w punkcie sprzedaży GO

Możliwe w przypadku nieuiszczenia opłaty (np. zbyt mała kwota na koncie lub zablokowane urządzenie GO-Box) bądź częściowego uiszczenia opłaty (nieprawidłowo ustawiona liczba osi lub nieprawidłowa klasa emisji EURO):

  • w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i w odległości 100 km (w obu kierunkach)
  • prosimy o przedłożenie urządzenia GO-Box

Uiszczanie dopłaty przez telefon, portal SelfCare lub aplikację

Możliwe wyłącznie w przypadku częściowego uiszczenia opłaty (nieprawidłowo ustawiona liczba osi lub nieprawidłowa klasa emisji EURO):

  • w ciągu 96 godzin
  • w Centrum Obsługi ASFINAG pod numerem telefonu 0800 400 12 400 (bezpłatnie z Austrii i Niemiec) lub +43 1 955 1266
  • w portalu SelfCare

Na co należy zwracać uwagę?

  • W przypadku dopłaty telefonicznej należy mieć pod ręką numer rejestracyjny pojazdu oraz numer urządzenia GO-Box lub numer PAN.
  • Prosimy o uprzednie sprawdzenie, za jaki okres lub za jaką trasę ma zostać uiszczona dopłata. Zalecamy skorzystanie w tym celu z wykazu poszczególnych przejazdów. Można go znaleź w portalu SelfCare.
  • Prosimy sprawdzić, na jaką liczbę osi lub klasę emisji EURO należy dokonać dopłaty. Dopłatę za dany okres lub daną trasę można uiścić tylko raz, późniejsza korekta nie jest już możliwa.