Impresum

Sjedište tvrtke

ASFINAG Maut Service GmbH
Alpenstraße 99
5020 Salzburg
AUSTRIJA

Broj sudskog registra: FN 255936 b
Trgovački sud: Landesgericht Salzburg
Porezni matični broj UID: ATU61323856
Član Austrijske gospodarske komore

Redatelji

Ing. Mag. Bernd Datler
Mag. Claudia Eder, MBA