Plaćanje GO cestarine

Iznos cestarine

Iznos cestarine o prijeđenoj kilometraži ovisi o:

  1. dionici
  2. broju osovina
  3. dobu dana
  4. emisiji štetnih tvari

GO cestarina tarife 2021

Također imajte na umu da nam morate dostaviti dokaze o određenim karakteristikama vašeg vozila koje su relevantne za tarifu.

Savjeti o obvezi plaćanja cestarine GO

Prije početka vožnje odredite iznos cestarine s pomoću kalkulatora cestarine ili kalkulatora cestarine light.

Imajte na umu: Iznos cestarine izračunat pomoću kalkulatora cestarine i kalkulatora cestarine light samo je okvirna vrijednost za koju ne jamčimo. Stvaran iznos cestarine može odstupati.

Ako cestarinu niste propisno platili, pod određenim uvjetima možete je naknadno platiti.