Naknadno plaćanje GO cestarine

U slučaju neplaćanja ili djelomičnog plaćanja

Ako GO cestarinu niste propisno platili, morate je naknadno platiti. To je moguće pod određenim pretpostavkama!

Naknadno plaćanje cestarine na GO prodajnom mjestu

Moguće u slučaju neplaćanja cestarine (npr. u slučaju preniskog salda ili ako je blokiran GO-Box) ili u slučaju djelomičnog plaćanja cestarine (pogrešno namješten broj osovina ili EURO emisijski razred):

  • na GO prodajnom mjestu u roku od 5 sati i 100 km

Predočite uređaj GO-Box.

Naknadno plaćanje telefonom ili putem portala SelfCare

Moguće samo u slučaju djelomičnog plaćanja cestarine (broj osovina ili karakteristike važne za tarifu pogrešno namještene):

  • u roku od 96 sati
  • u centru ASFINAG Service Center na broju telefona 0800 400 12 400 (besplatno iz Austrije i Njemačke) odnosno +43 1 955 1266
  • preko portala SelfCare.

Na što valja obratiti pozornost?

  • Za naknadno plaćanje pripremite podatke o registarskoj oznaci, identifikacijom broju uređaja GO-Box i PAN broju. Pronaći ćete ih u izjavi o vozilu.
  • Prethodno provjerite za koje razdoblje i za koju dionicu, broj osovina i karakteristike važne za tarifu obavljate naknadno plaćanje. Poslužite se pritom informacijama o pojedinačnim uslugama (mogu se preuzeti preko popisa vozila u portalu SelfCare-Portal). Naknadni ispravak naknadnog plaćanja nije moguć ako je za navedeno razdoblje i navedenu dionicu naknadno plaćanje već obavljeno.
  • Naknadna plaćanja moguća su samo u određenim vremenskim rasponima (5 sati/100 km odnosno 96 sati). Zakašnjelo naknadno plaćanje nije moguće te zbog preniskog uplaćenog iznosa uvijek rezultira zahtjevom za zamjensku cestarinu.