Portal SelfCare i GO prodajna mjesta neće vam biti dostupni od 22. 06. 2024., 16:00 sati do 23. 06. 2024., 14:00 sati.

Karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja

Neke karakteristike važne za tarifu potrebno je dokazati!

Za sljedeće karakteristike važne za tarifu potrebno je poslati dokaze

Moguća je kombinacija sljedećih karakteristika važnih za tarifu

Emisijski razred CO₂

EURO emisijski razred

Obveza dokazivanja

Emisijski razred CO₂
5

 • s nultom
  emisijom

Da

Emisijski razred CO₂
2 - 4

 • EURO VI

Da

Emisijski razred CO₂
1

 • EURO VI
 • EURO V and EEV
 • EURO IV

Da

Emisijski razred CO₂
1

 • EURO I - III

Ne

Kalkulatorom za razred emisije CO₂ možete u samo nekoliko klikova odrediti razred emisije CO₂ za svoje vozilo i učitati dokumente kao dokaz

Objašnjenja o obvezi dokazivanja

Obveza dokazivanja

Određene karakteristike važne za tarifu (emisijski razred CO₂, EURO emisijski razred, vrsta pogona) morate dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Za emisijski razred CO₂ 1 i EURO emisijske razrede III, II i I ne postoji obveza dokazivanja. Oni se ionako raspoređuju u najvišu tarifnu skupinu.

Rok za dokazivanje

Pošaljite dokaze društvu ASFINAG unaprijed ili u roku od 30 dana od prijave neke karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja na nekom GO prodajnom mjestu.
GO prodajno mjesto ne provjerava dokumente koji služe kao dokaz. 

Koji su dokumenti potrebni kao dokaz?

U svakom slučaju nam pošaljite (kopiju):

 • prometnu dozvolu vozila

Ako iz prometne dozvole karakteristike važne za tarifu nisu jasne, pošaljite nam dodatne dokumente kao dokaz. To su posebno:

 • dokument s informacijama za kupca(Customer Information File, CIF)*
 • potvrda o sukladnosti (Certificate of Conformity, CoC)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo
 • dokument o sukladnosti proizvoda (Conformity of Production, CoP) 

*Dokument s informacijama za kupca (CIF) sadržan je pri kupnji vozila od 2019. u dokumentaciji vozila. Ako nemate dokumente, dokument CIF možete zatražiti izravno od odgovarajućeg proizvođača vozila / ovlaštenog distributera.

Dokumentaciju nam možete poslati na sljedeći način

Ako dokumente kao dokaze šaljete elektroničkim putem, pošaljite ih u formatima PDF, JPG ili TIF. Druge formate ne obrađujemo i smatrat ćemo da taj dokument nije predočen!

Čim potvrdimo karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja, aktualnu deklaracija vozila možete preuzeti u portalu SelfCare ili pomoću sljedeće provjere odn. dati je ispisati na GO prodajnom mjestu. Ako za određenu registarsku oznaku znamo e-adresu, karakteristike važne za tarifu potvrdit ćemo vam i e-porukom.

Dokazi koji su vezani uz vremensko razdoblje na portalu SelfCare

Svoju registarsku oznaku prijavili ste u GO sustav naplate cestarina kao registarsku oznaku za probnu vožnju ili privremenu registarsku oznaku? U tom slučaju vrijede sljedeća pravila za dokazivanje karakteristika važnih za tarifu s obvezom dokazivanja:

 • Dokumente kao dokaz karakteristika važnih za tarifu vozila s registarskim oznakama za probnu vožnju ili privremenom registarskim oznakama šaljite nam zajedno s obrascem zahtjeva uvijek naknadno u odnosu na razdoblje: Za transferne vožnje između 1. i 15. u mjesecu do kraja mjeseca, za vožnje između 16. i kraja mjeseca do 15. sljedećeg mjeseca. Dokumente potrebne kao dokaz u odnosu na razdoblje morate učitati u portal SelfCare.
  Nakon što društvo ASFINAG provjeri prijavu, a provjera je ocijenjena pozitivno, prijavljene registarske oznake vozila spremit će se u sustavu naplate cestarine kao privremene registarske oznake, o čemu ćete biti obaviješteni pisanim putem.

 • Iz dokumenata kao dokaz treba biti jasno vidljivo kojim ste se vozilom u kojem razdoblju vozili mrežom austrijskih cesta s obvezom plaćanja cestarine i koje su karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja pridružene korištenom vozilu.

  Ako vozilo još nije bilo registrirano za promet, može se svrstati samo u emisijski razred CO₂ 1 jer je odlučujući datum prve registracije.
  Ako je vozilo već registrirano, uz prethodno navedene dokumente kao dokaze potrebna je i stara prometna dozvola s datumom prve registracije.
  Ako su traženi emisijski razred CO₂ i EURO emisijski razred raspoređeni u najviše tarifne skupine, nije potrebno dostaviti dokaz.

Za motorna vozila s prijenosnom registarskom oznakom postoji sljedeće pravilo:

Ako su emisijski razred CO₂ i EURO emisijski razred kod vozila različiti, na GO prodajnom mjestu treba spremiti onaj emisijski razred CO2 i onaj EURO emisijski razred za koji je određena viša tarifa cestarine.
I tu društvu ASFINAG na provjeru morate predočiti dokumente kao dokaz za sva motorna vozila s prijenosnom registarskom pločicom.

U slučaju da dokumenti kao dokaz nedostaju ili su nepotpuni

Dokumenti kao dokaz moraju biti zaprimljeni u društvu ASFINAG u roku od 30 kalendarskih dana od prijave karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja na nekom GO prodajnom mjestu.

 • Ako karakteristike važne za tarifu ne dokažete pravovremeno i potrebnim dokumentima, motorno vozilo uvijek će se svrstati u najvišu tarifnu skupinu (emisijski razred CO2 1 i EURO emisijski razred 0 od III).

 • Ako se dokumentima poslanim kao dokaz karakteristike važne za tarifu s obvezom dokazivanja dokažu samo djelomično, dokazana karakteristika važna za tarifu sprema se u sustavu naplate cestarine, a karakteristika važna za tarifu koja još nije dokazana vraća se na emisijski razred CO₂ 1 ili EURO emisijski razred I i time raspoređuje u najvišu tarifnu skupinu.

  Na primjer: Na GO prodajnom mjestu prijavite emisijski razred CO₂ 2 i EURO emisijski razred VI. Dokažete EURO emisijski razred VI, ali ne i emisijski razred CO₂ 2. Nakon isteka roka za dostavu dokaza slijedi automatski vraćanje na emisijski razred CO₂ 1.

Karakteristike važne za tarifu (emisijski razred CO₂, EURO emisijski razred) spremaju se centralno u sustavu naplate cestarine društva ASFINAG. Nije potrebno posjetiti GO prodajno mjesto da biste ispravili emisijski razred spremljen na vašem uređaju GO Box.

Aktualnu deklaraciju vozila možete u svakom trenutku preuzeti u portalu SelfCare ili putem sljedeće provjere nakon što se identificirate osobnim identifikacijskim brojem (PAN) i brojem uređaja u vozilu (OBU-ID).
Posljednje važeću deklaraciju vozila možete i dalje dobiti na GO prodajnom mjestu.

U protivnom će vas društvo ASFINAG, pisanim putem ili putem nadzora plaćanja cestarine, teretiti za neplaćenu ili samo djelomično plaćenu cestarinu i morat ćete platiti zamjensku cestarinu.