Igazolásköteles tarifajellemzők

Bizonyos tarifához kapcsolódó jellemzőket igazolni kell!

A következő tarifához kapcsolódó jellemzők igazolását el kell küldeni számunkra:

 • EURO-emissziós osztály: EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • hidrogén- és üzemanyagcella meghajtás
 • tisztán elektromos hajtás

Az igazoláskötelezettség magyarázata

Igazoláskötelesség

Bizonyos tarifához kapcsolódó jellemzőket (meghajtás módja, EURO-kibocsátási osztály) hitelt érdemlően igazolni kell az azt igazoló megfelelő dokumentumokkal. Az I, II, és III EURO-kibocsátási osztály számára nincs igazolási kötelezettség.

Igazolási határidő

A tarifához kapcsolódó jellemzők igazolását a GO-Boxra történt mentést követő 30 napon belül be kell benyújtani nálunk.

Igazoló dokumentumok

Kérjük, mindig küldjön egy másolatot a gépjárműve nyilvántartásba vételéről szóló igazolásról! Amennyiben a tarifához kapcsolódó jellemzők a nyilvántartásba vételről szóló igazolásból nem derülnek ki egyértelműen, küldjön kiegészítő igazoló dokumentumokat.

Ide tartoznak (másolatban):

 • CoP-dokumentum (Conformity of Production)
 • CEMT-igazolás a gépjármű műszaki és biztonsági követelményeknek való megfeleléséről (röviden CEMT-igazolás)
 • CoC-dokumentum (Certificate of Conformity)
Az igazoló okmányokat így tudja elküldeni részünkre
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • feltöltéssel ide: SelfCare Portal
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Postai úton:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Ausztria

Mire figyeljen oda az igazolásnál

 • A gépjárműve tarifához kapcsolódó jellemzőjét a GO értékesítőhelyen kell menteni a GO-Boxra – az összes többi szükséges adattal együtt, ilyenek a forgalmi rendszám, a jármű fajtája, a minimális tengelyszám stb.
 • Be kell mutatnia a gépjárműve tarifához kapcsolódó jellemzőjét bizonyító ASFINAG igazolást.
 • A tarifához kapcsolódó jellemző csak akkor tekinthető igazoltnak, ha magkapta tőlünk az írásos igazolást!
 • Elektronikus továbbítás esetén el kell küldenie számunkra PDF, JPG vagy TIF formátumban az igazoló dokumentumokat. Más formátumokat nem dolgozunk fel, és az igazolás be nem nyújtottnak minősül!

Igazolás próbaút- és ideiglenes rendszám esetén

Időszakos igazolás a SelfCare-Portalban

Ön a gépjármű forgalmi rendszámát próbaút- és ideiglenes rendszámként („ideiglenes rendszám”) jelentette be a Go-útdíjrendszerben? Ilyenkor a tarifához kapcsolódó jellemzők igazolására a következő szabályok vonatkoznak:

 • Ön annak a járműnek az igazolásköteles tarifajellemzőit, amelyiket az ideiglenes rendszámmal használja, periódusonként egymás után igazolnia kell: az adott hónap 1. napja és 15. napja között történt utazásokat a hónap végéig, valamint a hónap 16. napja és a hónap vége között történt utazásokat a következő hónap 15. Napjáig.
 • Az igazolásokat a SelfCare Portal oldalon kell feltölteni.

Milyen igazolás szükséges próbaút- és ideiglenes rendszám esetén?

 • A jármű forgalmi engedélye (mindegyik oldal)
 • CoP-dokumentum (Conformity of Production)
 • CEMT-igazolás a gépjármű műszaki és biztonsági követelményeknek való megfeleléséről
 • CoC-dokumentum (Certificate of Conformity)

Az igazoló dokumentumokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy

 1. melyik járművel melyik időszakban közlekedett az útdíjköteles osztrák úthálózaton.
 2. melyik igazolásköteles tarifajellemző tartozik a használt járműhöz.