Caracteristici ale tarifului supuse obligației de prezentare a documentelor justificative

Pentru anumite caracteristici relevante tarifului sunt necesare documente justificative!

Trebuie să ne trimiteți dovada următoarelor caracteristici relevante pentru tarif:

 • Clasa de emisii EURO EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • Acționare cu celulă de combustie pe bază de hidrogen
 • propulsie electrică pură

Explicații privind obligația de prezentare a documentelor justificative

Obligația de prezentare a documentelor justificative

Anumite caracteristici relevante tarifului (sistem de propulsie, norma de poluare EURO) trebuie să ne fie dovedite, în principiu, prin documente justificative adecvate. Nicio obligație de prezentare a documentelor justificative există pentru normele de poluare EURO I, II și III.

Termenul de prezentare a documentelor justificative

Actele justificative privind caracteristicile relevante tarifului trebuie să ajungă la noi în termen de 30 zile calendaristice după memorarea în GO-Box.

Documente doveditoare

În orice caz vă rugăm să ne trimiteți o copie a certificatului de înmatriculare a autovehiculului dvs.! Dacă din certificatul de înmatriculare nu reies caracteristicile relevante tarifului, vă rugăm să ne depuneți documente justificative suplimentare.

Printre acestea se numără în special (în copie):

 • Documentul CoP (Conformity of Production)
 • Autorizația CEMT de conformitate cu cerințele tehnice și de siguranță pentru un autovehicul (pe scurt autorizație CEMT)
 • Documentul CoC (Certificate of Conformity)
Așa ne puteți trimite documentele justificative
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Încărcare în portalul SelfCare
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Poștă:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Austria

La ce trebuie să acordați atenție în cazul dovedirii

 • Caracteristicile relevante tarifului aferente autovehiculului dvs. trebuie să fie salvate la punctul de vânzare GO în unitatea GO-Box – împreună cu toate celelalte date necesare, cum ar fi numărul de înmatriculare al vehiculului, tipul vehiculului, numărul minim al axelor etc.
 • Trebuie să prezentați documente justificative la ASFINAG, care atestă caracteristicile relevante tarifului aferente vehiculului dvs.
 • Caracteristicile relevante tarifului sunt valabile drept confirmate numai după ce ați primit de la noi o confirmare scrisă!
 • În cazul transmiterii electronice, trebuie să ne trimiteți documentele justificative în format PDF, JPG sau TIF. Alte formate nu vor fi prelucrate de către noi și dovada se consideră ca nefiind prezentată!

Prezentarea dovezii pentru numere de înmatriculare pentru cursă de probă și numere de înmatriculare de transfer

Prezentare a dovezilor cu referire la perioadă în portalul SelfCare

Ați înregistrat numărul dvs. de înmatriculare al vehiculului ca număr de înmatriculare pentru cursă de probă și număr de înmatriculare de transfer („număr de transfer”) în sistemul taxei de autostradă GO? Atunci se aplică următoarea reglementare pentru justificarea caracteristicilor relevante tarifului:

 • Trebuie să dovediți caracteristicile tarifului supuse obligației de prezentare a documentelor justificative ale acelor autovehicule, pe care aplicați numere de transfer, retroactiv cu referire la perioadă: pentru cursele între data de 1 și 15 a unei luni până la sfârșitul lunii, pentru cursele între data de 16 și sfârșitul lunii până la data de 15 a următoarei luni.
 • Documentele justificative trebuie încărcate în portalul SelfCare.

Ce documente justificative sunt necesare pentru numerele de înmatriculare pentru curse de probă și de transfer?

 • Certificatul de înmatriculare al numărului de înmatriculare (toate paginile)
 • Documentul CoP (Conformity of Production)
 • Autorizația CEMT de conformitate cu cerințele tehnice și de siguranță pentru un autovehicul
 • Documentul CoC (Certificate of Conformity)

Din documentele justificative trebuie să rezulte în mod explicit,

 1. cu ce autovehicul în ce perioadă ați utilizat rețeaua de drumuri din Austria supusă obligației de plată a taxei de autostradă.
 2. ce caracteristici ale tarifului supuse obligației de prezentare a documentelor justificative sunt alocate autovehiculului folosit.