Belgelenmesi gereken tarifeyi etkileyen özellikler

Tarifeyi etkileyen bazı özelliklerin belgelenmesi zorunludur!

Aşağıdaki tarifeyi etkileyen özellikler için belge göndermeniz gerekir

Aşağıdaki tarife ile ilgili özellikler birleştirilebilir:

CO₂ emisyon sınıfı

EURO emisyon sınıfları

Belgeleme zorunluluğu

CO₂ emisyon sınıfı 5

 • emisyonsuz

Evet

CO₂ emisyon sınıfı 2 - 4

 • EURO VI

Evet

CO₂ emisyon sınıfı 1

 • EURO VI
 • EURO V ve EEV
 • EURO IV

Evet

CO₂ emisyon sınıfı 1

 • EURO I - III

Hayır

CO₂ emisyon sınıfı hesaplayıcısı ile aracınızın CO₂ emisyon sınıfını sadece birkaç tıklama ile belirleyebilirsiniz ve gerekli doğrulama belgelerini yükleyebilirsiniz.

Belgeleme zorunluluğuyla ilgili açıklamalar

Belgeleme zorunluluğu

Tarifeyi etkileyen bazı özellikler (CO₂ emisyon sınıfı, EURO emisyon sınıfı, tahrik türü) uygun belgeler aracılığıyla belgelenmesi gerekmektedir. CO₂ emisyon sınıfı ve EURO emisyon sınıfı I, II ve III için belgeleme zorunluluğu yoktur. Bunlar her halükarda en yüksek tarife grubuna atanır.

Belgeleme süresi

GO satış noktasında belgeleme gerektiren bir tarife özelliğinin bildirilmesinden önce veya 30 gün içinde belgeleri ASFINAG’a gönderin.
GO satış noktaları kanıt belgelerini kontrol etmemektedir. 

Belgeleme için hangi dokümanlar gereklidir?

Lütfen her durumda bize gönderin (kopya olarak)

 • Tescil belgesi

Tarifeyi etkileyen özellikler ruhsatta açıkça gösterilmiyorsa, lütfen bize ek belgeleri gönderin. Bunlar özellikle aşağıdakileri içerir:

 • Müşteri Bilgi Dosyası(Customer Information File, CIF)*
 • Uygunluk Sertifikası(Certificate of Conformity, CoC)
 • Motorlu taşıt için teknik ve güvenlik önlemleri ile uyumluluk CEMT belgesi
 • CoP Belgesi (Conformity of Production)

*Customer Information File (CIF) 2019 yılından itibaren araç satın alırken araç belgelerine dahil edilmektedir. Belgeler elinizde yoksa, CIF belgesini doğrudan ilgili araç üreticisinden/yetkili satıcısından talep edebilirsiniz.

Belgeleri aşağıdaki şekilde bize gönderebilirsiniz

Lütfen belgelerini elektronik iletim için PDF, JPG veya TIF formatında bize gönderin. Diğer formatlardaki belgeler işleme alınmayacak ve belgeleme yükümlülüğü yerine getirilmemiş sayılacaktır!

Kanıt gerektiren tarife özellikleri tarafımızdan onaylanır onaylanmaz, güncel taşıt beyanını SelfCare portalından veya aşağıdaki sorgulama yoluyla indirebilir veya GO satış noktalarında yazdırabilirsiniz. Plaka numarası için elimizde bir e-posta adresi varsa, tarife özelliklerini e-posta ile de teyit etmekteyiz.

SelfCare portalında dönemle ilgili belgeler

Plakanızı GO ücretli geçiş sistemi için test sürüşü ve devir plakası olarak kaydettiniz mi? Bu durumda, belgeleme gerektiren tarife özelliklerinin belgelenmesi için aşağıdaki kural uygulanır:

 • Test sürüşü ve devir plakalı motorlu taşıtların tarife ile ilgili özelliklerine ilişkin belgeleri başvuru formu ile birlikte ilgili dönem için geriye dönük olarak mutlaka bize gönderin: Ayın 1’i ile 15’i arasındaki devir yolculukları için ayın sonuna kadar, 16’sı ile ayın sonu arasındaki devir için bir sonraki ayın 15’ine kadar. Dönemle ilgili belgeleme için gerekli dokümanlar SelfCare Portalı’na yüklenmelidir.
  ASFINAG ruhsatı kontrol ettikten sonra, kontrol sonucu olumlu ise, bildirilen araç plakaları geçiş ücreti sistemine devir plakası olarak kaydedilecek ve size yazılı olarak bildirilecektir.

 • Destekleyici belgeler, Avusturya karayolu ağında geçiş ücretine tabi olarak hangi araçla ve hangi süre boyunca seyahat ettiğinizi ve zorunlu doğrulamaya tabi olan hangi tarife özelliklerinin kullanılan araca atanabileceğini açıkça göstermelidir.

  Araç karayolu kullanımı için henüz tescil edilmemişse, ilk ruhsat tarihi belirleyici olduğundan, yalnızca CO₂ emisyon sınıfı 1'e atanabilir.
  Araç daha önce tescil edilmişse, yukarıda belirtilen doğrulama belgelerine ek olarak ilk ruhsat tarihini içeren eski ruhsat da gereklidir.
  Gerekli CO₂ emisyon sınıfı ve EURO emisyon sınıfı en yüksek tarife gruplarına atanmışsa, belgelemek gerekli değildir.

Değiştirilebilir plakalı araçlar için aşağıdaki düzenleme geçerlidir:

Motorlu araçların CO₂ emisyon sınıfı ve EURO emisyon sınıfı farklıysa, daha yüksek geçiş ücreti tarifesinin belirlendiği CO2 emisyon sınıfı ve EURO emisyon sınıfı GO satış noktasında yatırılmalıdır.
Burada da değiştirilebilir plakaya tahsis edilen tüm araçların doğrulama belgelerini ASFINAG’a kontrol için sunmanız gerekir.

Eksik ve tamamlanmamış belge bulunması halinde

Dokümanlar belgeleme gerektiren tarife özelliğinin bir GO dağıtım noktasında ilan edilmesinden itibaren 30 takvim günü içinde ASFINAG tarafından alınmalıdır.

 • Tarife ile ilgili özellikleri zamanında ve gerekli belgelerle ibraz etmezseniz, motorlu taşıt en yüksek tarife grubuna (CO2 emisyon sınıfı 1 ve EURO emisyon sınıfı 0 ila III) dahil edilecektir.

 • Belgeleme gerektiren tarife özellikleri, sunulan belgelerle yalnızca kısmen doğrulanırsa, belgelenen tarife özelliği ücretli geçiş sistemine kaydedilir ve henüz belgelenmemiş olan tarife özelliği CO₂ emisyon sınıfı 1 veya EURO emisyon sınıfı I olarak sıfırlanır ve böylece en yüksek tarife grubuna atanır.

  Örneğin: GO satış ofisinde CO₂ emisyon sınıfı 2 ve EURO emisyon sınıfı VI’yı belirlersiniz. EURO emisyon sınıfı VI’yı belgelersiniz, ancak CO₂ emisyon sınıfı 2’yi belgeleyemezsiniz. Belgeleme süresi sona erdikten sonra sistem otomatik olarak CO₂ emisyon sınıfı 1’e sıfırlanır.

Tarife ile ilgili özellikler (CO₂ emisyon sınıfı, EURO emisyon sınıfı) ASFINAG ücretli geçiş sisteminde merkezi olarak kaydedilir. GO-Box'ta kaydedilen emisyon sınıfını düzeltmek için bir GO satış noktalarına başvurmanıza gerek yoktur.

Güncel taşıt beyanını istediğiniz zaman SelfCare portalından veya kişisel kimlik numarası (PAN) ve taşıt cihaz numarası (OBU ID) ile tanımladıktan sonra aşağıdaki sorgu aracılığıyla indirebilirsiniz.
En güncel taşıt beyanını GO satış noktasından da edinebilirsiniz.

Aksi takdirde ASFINAG, ödenmemiş veya kısmen ödenmiş geçiş ücretleri için yazılı olarak veya geçiş ücreti denetleme kurumu aracılığıyla sizden ilave geçiş ücreti ödemenizi isteyecektir.