Portal SelfCare i punkty sprzedaży GO w dniach od 22.06.2024 godz. 16:00 do 23.06.2024 godz. 14:00 będą niedostępne.

Uiszczanie opłaty drogowej GO

Ile wynosi opłata drogowa GO?

Taryfy opłaty drogowej GO

Wysokość opłaty drogowej w przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony zależy od:

Wszystkie informacje o taryfach

Proszę również pamiętać, że należy przedstawić nam potwierdzenie parametrów taryfy pojazdu silnikowego.

Wskazówki dotyczące uiszczania opłat drogowych GO

Obliczanie opłaty drogowej, regulowanie zaległej opłaty drogowej

Obliczanie opłaty drogowej

Obliczanie opłaty drogowej za pomocą kalkulatora opłaty drogowej lub kalkulatora opłaty drogowej light.

Proszę pamiętać: Obliczona kwota opłaty drogowej jest jedynie wartością przybliżoną, niegwarantowaną. Rzeczywista wysokość opłaty drogowej może się od niej różnić.

Regulowanie zaległej opłaty drogowej

Jeżeli opłata drogowa została opłacona w nieprawidłowy sposób, konieczne jest uregulowanie zaległej opłaty. Jest to możliwe pod pewnymi warunkami. Uregulowanie zaległej opłaty drogowej GO