Aan te tonen tariefkenmerken

Voor sommige tariefrelevante kenmerken zijn bewijzen vereist!

Voor de volgende tariefrelevante kenmerken dient u ons bewijzen toe te zenden:

 • EURO-emissieklasse EURO IV, EURO V, EEV, EURO VI
 • aandrijving met waterstofbrandstofcel
 • pure elektrische aandrijving

Toelichting bij de bewijsplicht

Bewijsplicht

Bepaalde tariefrelevante kenmerken (soort aandrijving, EURO-emissieklasse) dienen in principe door passende bewijsstukken aangetoond te worden. Voor de EURO-emissieklassen I, II en III bestaat er geen bewijsplicht.

Bewijstermijn

Bewijzen van tariefrelevante kenmerken moeten binnen 30 kalenderdagen na het opslaan op de GO-Box bij ons binnenkomen.

Bewijsstukken

Stuur ons in ieder geval een kopie van het toelatingsbewijs van uw voertuig! Indien uit het toelatingsbewijs niet de tariefrelevante kenmerken blijken, dien dan aanvullende bewijsstukken in.

Daartoe tellen in het bijzonder (kopie):

 • CoP-document (Conformity of Production)
 • CEMT-bewijs van conformiteit met de technische en veiligheidseisen voor een motorvoertuig (kortweg CEMT-bewijs)
 • CoC-document (Certificate of Conformity)
Zo kunt u ons de bewijsstukken sturen:
 • E-mail: euroclass@asfinag.at
 • Uploaden in het SelfCare portaal
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Post:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99
  5020 Salzburg
  Oostenrijk

Waarop moet u bij het bewijs letten

 • De tariefrelevante kenmerken van uw voertuig moeten worden bij het GO-verkooppunt op de GO-Box worden opgeslagen – samen met alle andere noodzakelijke gegevens zoals motorvoertuigkenteken, soort voertuig, minimumaantal assen etc.
 • U dient ASFINAG bewijzen te overleggen waaruit de tariefrelevante kenmerken van uw voertuig blijken.
 • De tariefrelevante kenmerken worden pas als bevestigd beschouwd wanneer u van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen!
 • Bij elektronische verzending dient u ons de bewijsstukken in het formaat PDF, JPG of TIF toe te sturen. Andere formaten worden door ons niet verwerkt en het bewijs wordt geacht niet te zijn geleverd!

Bewijs bij proefrit- en overdrachtskentekens

Periode-gebonden bewijs in het SelfCare portaal

Hebt u uw motorvoertuigkenteken als proefrit- en overdrachtskenteken voor het GO-tolsysteem aangemeld? Dan geldt de volgende regeling voor het bewijs van de tariefrelevante kenmerken:

 • U dient de aan te tonen tariefkenmerken van die motorvoertuigen waarop u het overdrachtskenteken aanbrengt, achteraf periodegebonden te bewijzen: voor ritten tussen de 1e en 15e van een maand tot het einde van de maand, voor ritten tussen de 16e en het einde van de maand tot de 15e van de volgende maand.
 • De bewijzen moeten in het SelfCare portaal geüpload worden.

Welke bewijzen zijn bij proefrit- en overdrachtskentekens vereist?

 • Toelatingsbewijs van het kenteken (alle pagina's)
 • CoP-document (Conformity of Production)
 • CEMT-bewijs van conformiteit met de technische en veiligheidseisen voor een motorvoertuig
 • CoC-document (Certificate of Conformity)

Uit de bewijsstukken moet duidelijk blijken,

 1. met welk voertuig u het Oostenrijkse tolplichtige wegennet hebt gebruikt en gedurende welke periode.
 2. welke aan te tonen tariefkenmerken aan het gebruikte voertuig toe te wijzen zijn.