Ispravno upravljajte GO-Boxom

Saznajte više o strukturi, ispitivanju statusa, promjeni broja osovina, provjeri funkcionalnosti i zvučnih signala

Sastav

Ovako je GO-Box sastavljen

Tipkalo

Ovdje možete provjeriti tehnički status GO-Boxa i promijeniti broj osovina.

Svjetlosni signal za osovine

Ovdje vidite trenutačno postavljen broj osovina.

Svjetlosni signal za status

Ovdje vidite tehnički status GO-Boxa.

Biper

Vaš GO-Box Vas obavješćuje zvučnim signalima na svakom cestarinskom prolazu je li cestarina uredno plaćena.

Izvršiti upit statusa

Ovako se izvršava upit statusa GO-Boxa

Svjetlosni signal za status

Svjetlosni signal za osovine

Znači za vas

Žmiga 1x zeleno

Žmiga 1x zeleno

GO-Box tehnički ispravan.

Prilikom vožnje kroz cestarinski prolaz čuti ćete kratki zvučni signal.

Žmiga 4x crveno ili uopće ne žmiga

Ne žmiga

GO-Box nije ispravan.

Molimo Vas nemojte voziti na cesti koja podliježe plaćanju cestarine. Obratite se sljedećem GO prodajnom mjestu. Ako je potrebno, naknadno platite cestarinu koja nije naplaćena.

Žmiga 2x crveno

Žmiga 2x zeleno

GO-Box tehnički ispravan.

Upozorenje za korisnike koji koriste uslugu Pre-pay: Vaš je pozitivni saldo pao ispod 30 EUR. Molimo Vas na vrijeme nadoplatite sredstva na GO-Box.

Ne žmiga

Ne žmiga

GO-Box nije ispravan.

Molimo Vas nemojte voziti na cesti koja podliježe plaćanju cestarine. Obratite se sljedećem GO prodajnom mjestu. Ako je potrebno, naknadno platite cestarinu koja nije naplaćena.

Opasnost! Molimo Vas uzmite u obzir: Ako tipkalo držite pritisnuto duže od dvije sekunde, doći će do podešavanja broja osovina.

Promijena broja osovina

Ovako mijenjate broj osovina

Držite tipkalo pritisnuto duže od dvije sekunde. Svjetlosni signal za osovine pokazat će trenutačno podešen broj osovina. Pritisnite dalje dok se ne pojavi ispravni broj osovina.

Svjetlosni signal
za osovine

Boja

Znači za vas

2

Zeleno

Trenutačno postavljen broj osovina: 2

3

Zeleno

Trenutačno postavljen broj osovina: 3

4

Zeleno

Trenutačno postavljen broj osovina: 4+

Iz kategorije 4 broj osovina se vraća na pohranjenu temeljnu kategoriju (broj osovina vučnog stroja).

Akustični signali

Vodite računa o akustičnim signalima GO-Boxa

Zvučni signali obavješćuju prilikom vožnje kroz cestarinski prolaz o transakcijama između GO-Boxa i cestarinskog prolaza.

Zvučni signal

Znači za vas

1 kratki zvučni signal

Transakcija je uspjela

2 kratka zvučna signala

Transakcija je uspjela

Ali: No obratite se sljedećem GO prodajnom mjestu, gdje ćete dobiti dodatne podrobnije informacije. Moguće informacije: Pozitivni saldo za korištenje načina plaćanja Pre-pay je pri kraju, potrebno je promijeniti podatke, GO-Box mora biti zamijenjen ili određeni rokovi će uskoro isteći.

4 kratka zvučna signala

Transakcija nije uspjela!

Cestarina nije naplaćena. Molimo Vas platite cestarinu na nekom GO prodajnom mjestu unutar 5 sati i 100 km i zatražite deblokiranje GO-Boxa.

Nema zvučnog signala

Transakcija nije uspjela!

Pobliže informacija potražite u Pravilniku o naplati cestarine. U slučaju nejasnoća pomoći će Vam i naš ASFINAG Service Center.

Opasnost! Molimo Vas uzmite u obzir: Zvučni signali ne informiraju o neispravno podešenom broju osovina.