Správná obsluha palubní jednotky GO-Box

Před jízdou se seznamte s funkcemi palubní jednotky GO-Box, aby bylo mýtné správně odečítáno.

Další informace o konstrukci, dotazu na stav, změně počtu náprav, kontrole funkčnosti a akustických signálech

Konstrukce jednotky GO-Box

Palubní jednotka GO-Box je zkonstruovaná takto

Jednotka GO-Box je velmi jednoduchá: Na vnější straně má tlačítko, dvě kontrolky a miniaturní reproduktor. To umožňuje zobrazit jednotlivé funkce nebo změnit nastavení počtu náprav. O zaplacení mýtného informují zvukové signály.

Tlačítko

Pomocí tohoto tlačítka můžete zkontrolovat technický stav jednotky GO-Box a změnit počet náprav.

Zobrazení náprav

Aktuálně nastavený počet náprav (kategorii) zobrazuje světelný ukazatel náprav.

Zobrazení stavu

Zde vidíte technický stav palubní jednotky GO-Box.

Miniaturní reproduktor

Vaše palubní jednotka GO-Box informuje u každého mýtného portálu akustickými signály o správném odečtu mýta.

Dotaz na stav palubní jednotky GO-Box

Světelný ukazatel informuje o stavu jednotky

světelný ukazatel náprav „2|3|4“

světelný ukazatel stavu „S“znamená
1x zelené bliknutí1x zelené bliknutí

GO-Box technicky v pořádku.

Při průjezdu pod mýtným portálem uslyšíte krátké pípnutí.

žádné bliknutí4x červené bliknutí nebo žádné

GO-Box není technicky v pořádku.

Nepoužívejte zpoplatněné silnice! Vyhledejte s palubní jednotkou GO-Box nejbližší prodejní místo GO. V případě potřeby doplaťte nedovedené mýtné.

žádné bliknutížádné bliknutí

GO-Box není technicky v pořádku.

Nepoužívejte zpoplatněné silnice! Vyhledejte s palubní jednotkou GO-Box nejbližší prodejní místo GO. V případě potřeby doplaťte nedovedené mýtné.

Pozor! Pokud tlačítko podržíte stisknuté déle než 2 sekundy, upravíte nastavení počtu náprav (kategorii).

Změna počtu náprav

Jak změnit počet náprav

Pokud tlačítko podržíte stisknuté déle než 2 sekundy, upravíte nastavení kategorie (počet náprav). Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nenastaví správná kategorie.

Světelný ukazatel počtu náprav (kategorie)

Barva

znamená

2

zelená

aktuálně nastavený počet náprav: 2

3

zelená

aktuálně nastavený počet náprav: 3

4

zelená

aktuálně nastavený počet náprav: 4+

Z kategorie 4 přeskočí ukazatel zpět na uloženou základní kategorii (minimální počet náprav tažného vozidla).

Akustické signály

Věnujte pozornost akustickým signálům palubní jednotky GO-Box

Pípnutí informuje při průjezdu mýtnými portály o transakcích mezi jednotkou GO-Box a mýtným portálem.

Signál

znamená

1 krátké pípnutí

transakce proběhla v pořádku

2 krátká pípnutí

transakce proběhla v pořádku

Přesto zajeďte k nejbližšímu prodejnímu místu GO, kde získáte další informace.

Možné informace: Dochází předplacený kredit, je nutná změna údajů, je nutná výměna jednotky GO-Box nebo vyprší určité lhůty.

4 krátká pípnutí

transakce neproběhla v pořádku

Nebylo zaplaceno mýtné. GO-Box zablokován!

Doplaťte mýtné na prodejním místě GO do 5 hodin a 100 km a nechte si odblokovat jednotku GO-Box.

žádné pípnutí

transakce neproběhla

Bližší informace sdělí ASFINAG Service Center.

Pozor! Akustické signály neinformují o nesprávně nastavené kategorii (počtu náprav).