Prawidłowa obsługa urządzenia GO-Box

Przed rozpoczęciem jazdy należy zapoznać się z funkcjami urządzenia GO-Box, aby opłata drogowa została prawidłowo pobrana.

Szczegółowe informacje o budowie urządzenia, sprawdzaniu stanu, zmianie liczby osi, sprawdzaniu funkcjonalności oraz o sygnałach dźwiękowych

Budowa urządzenia GO-Box

Urządzenie GO-Box bez tajemnic

Urządzenia GO-Box jest bardzo proste w obsłudze: posiada przycisk na zewnątrz, dwie lampki kontrolne i minigłośnik. Dzięki temu można sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne lub zmienić ustawienia liczby osi. Sygnały dźwiękowe informują o pobraniu opłaty drogowej.

Przycisk

Za pomocą tego przycisku można sprawdzić stan techniczny urządzenia GO-Box i zmienić liczbę osi.

Wskaźnik osi

Lampka kontrolna osi wskazuje aktualnie ustawioną liczbę osi (kategorię).

Wskaźnik stanu

Tutaj można zobaczyć stan techniczny urządzenia GO-Box.

Minigłośnik Urządzenie

GO-Box w każdym punkcie poboru opłat informuje za pomocą sygnałów dźwiękowych, czy opłata drogowa została uiszczona w prawidłowy sposób.

Sprawdzanie stanu urządzenia GO-Box

Lampka kontrolna informuje o stanie

Lampka kontrolna osi „2|3|4”

Lampka kontrolna stanu „S”

Co oznacza?

miga 1x na zielono

miga 1x na zielono

Stan techniczny urządzenia GO-Box prawidłowy.

Podczas przejazdu przez bramki słychać krótki sygnał dźwiękowy.

brak migania

miga 4x na czerwono lub nie miga wcale

Stan techniczny urządzenia GO-Box nieprawidłowy.

Zakaz jazdy po drogach podlegających opłacie drogowej! Proszę udać się z urządzeniem GO-Box do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy uregulować zaległe opłaty drogowe.

brak migania

brak migania

Stan techniczny urządzenia GO-Box nieprawidłowy.

Zakaz jazdy po drogach podlegających opłacie drogowej! Proszę udać się z urządzeniem GO-Box do najbliższego punktu sprzedaży GO. W razie potrzeby należy uregulować zaległe opłaty drogowe.

Uwaga! Przytrzymując przycisk przez ponad 2 sekundy, można zmienić ustawienie liczby osi (kategorię).

Zmiana liczby osi

Jak zmienić liczbę osi?

Przytrzymując przycisk dłużej niż 2 sekundy, można zmienić kategorię (liczbę osi). Należy przytrzymać naciśnięty przycisk do momentu ustawienia właściwej kategorii.

Lampka kontrolna liczby osi (kategoria)

Kolor

Co oznacza?

2

zielony

aktualnie ustawiona liczba osi: 2

3

zielony

aktualnie ustawiona liczba osi: 3

4

zielony

aktualnie ustawiona liczba osi: 4+

Z kategorii 4 wyświetlacz przeskakuje z powrotem do zapisanej kategorii podstawowej (minimalna liczba osi ciągnika samochodowego).

Sygnały dźwiękowe

Proszę zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box

Sygnały dźwiękowe informują podczas przejazdu przez bramki o transakcji między urządzeniem GO-Box a bramką.

Sygnał dźwiękowy

Co oznacza?

1 krótki sygnał dźwiękowy

transakcja OK

2 krótkie sygnały dźwiękowe

transakcja OK

Proszę jednak udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, aby uzyskać więcej informacji.

Możliwe informacje: Kończą się środki pre-pay, konieczna jest zmiana danych, konieczna jest wymiana urządzenia GO-Box lub upływają określone terminy.

4 krótkie sygnały dźwiękowe

transakcja nie jest OK

Opłata drogowa nie została pobrana. Zablokowano urządzenie GO-Box!

W ciągu 5 godzin i 100 km należy uiścić opłatę drogową w punkcie sprzedaży GO i odblokować urządzenie GO-Box.

brak sygnału dźwiękowego

brak transakcji

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi ASFINAG.

Uwaga! Sygnały dźwiękowe nie informują o błędnie ustawionej kategorii (liczba osi).