Savjeti uz cestarinsku obavezu

 • Informirajte se pravodobno prije kretanja na put o obvezi plaćanja cestarine u Austriji te o rukovanju i funkciji GO-Boxa.
 • Nemojte zaboraviti: Obveza plaćanja cestarine počinje već od državne granice, odnosno kod prvog uključivanja na autocestu ili brzu cestu!
 • Obratite se, u slučaju nejasnoća, u svako doba u ASFINAG Service Center.
 • Iskoristite, ako je potrebno, mogućnost za naknadno plaćanje cestarine:
  • Unutar 5 sati i 100 km na nekom GO prodajnom mjestu ili kod cestarinskog nadzora.
  • Ako koristite prenisku kategoriju (broj osovina) odnosno pogrešnu EURO klasu emisija, unutar 96 sati putem telefona u ASFINAG Service Center, online na SelfCare Portal ili putem ASFINAG aplikacije.
 • Za svaki slučaj: Podmirite pozive za plaćanje zamjenskih cestarina pravodobno i uredno. Na taj način izbjegavate pokretanje skupih prekršajnih postupaka.
 • U slučaju prekršajne kazne, kontaktirat će Vas okružno upravno tijelo koje je zaduženo za Vaš slučaj. Osoba koja Vas nazove bit će ujedno Vaša osoba za kontakt u nadolazećem postupku.

Ozbiljno shvaćamo Vaša pitanja. Prijedloge za poboljšanje ali i reklamacije vezane za potraživanja za plaćanje cestarine vrlo točno provjeravamo. Međutim rok plaćanja ostat će i u slučaju reklamacije na snazi.

Cestarinska kontrola

Automatska kontrola

Automatska kontrola obavlja se preko kontrolnih kamera koje su postavljene na cestarinskim prolazima. One nadziru ispravno plaćanje cestarine, a da pritom ne ometaju tekući promet. Pritom se sva prolazeća vozila automatski kategoriziraju prema broju osovina i odmah se provjerava je li uredno plaćena cestarina. Dodatno postoje prijenosni kontrolni uređaji koji se redovito premještaju s jednog položaja na drugi.

Ukoliko se prilikom automatske kontrole ispostave sumnje, slika dotičnog vozila šalje se u kontrolnu centralu ASFINAG (Enforcement-Center) gdje se manualno provjerava. Ovisno o rezultatu provjere slikovni materijal se uništava ili se informacija proslijeđuje cestarinskom nadzoru odnosno dostavlja se pismeni poziv za plaćanje zamjenske cestarine.

Manualna kontrola

Enforcement Center usko surađuje s djelatnicima Servisne i kontrolne službe. Saznajte više o Servisnoj i kontrolnoj službi društva ASFINAG i njezinim ovlastima ...

Cestarinski nadzor kontrolira pridržavaju li se vozači obveze plaćanja cestarine na mjestima prometnih kontrola te na parkiralištima ali i u tekućem prometu.

Servisna i kontrolna služba društva ASFINAG

Djelatnice i djelatnici Servisne i kontrolne službe ASFINAG (ukratko „cestarinski nadzor“) su organi javnog nadzora. Oni su educirani u obrazovnim centrima sigurnosnih izvršnih tijela te prisežu pred Okružnim upravnim tijelima. Oni posjeduju službene isprave, koje mogu na zahtjev pokazati.

Tijekom kontrolnih vožnji cestarinski nadzor Vam stoji na raspolaganju i na cestovnoj mreži autocesta i državnih cesta te daje savjete i informacije te pruža pomoć (prva pomoć, osiguravanje mjesta nezgode, osiguravanje prometnih kolona itd ...).

Ovlasti

Zakonski uređene ovlasti cestarinskog nadzora

Djelatnice i djelatnici cestarinskog nadzora ovlašteni su ...

 • zaustaviti vozačice i vozače motornih vozila jasnim vidljivim ili zvučnim znakovima (npr. pomoću rotirke, policijske stop palice, svjetlećeg natpisa na stražnjem dijelu kontrolnog vozila);
 • utvrditi identitet vozačice odnosno vozača te utvrditi tko je vlasnica /vlasnik prometne dozvole;
 • provjeriti vozilo, uređaj u vozilu (GO-Box) ili provjeriti je li nalijepljena vinjeta, provjeriti tahograf, mjerač prijeđenog puta i EZ-kontrolni uređaj;
 • zatražiti plaćanje zamjenske cestarine te plaćeni iznos preuzeti;
 • prikladnim mjerama spriječiti vozila da nastave vožnju (npr. blokadom kotača, oduzimanjem isprava vozila);
 • poduzeti mjere u svrhu pokretanja prekršajnog postupka te u ime državnog tijela preuzeti privremenu jamčevinu.