Tips til GO-vejafgift

 • Find i god tid inden din tur ud af, hvad du skal vide om vejafgifterne i Østrig og om GO-boxens betjening og funktion.
 • Glem ikke: Afgiften gælder, så snart du kører ind på betalingsvejnettet! Der er opsat skilte ved tilkørselsvejene, der angiver, at der skal betales vejafgift.
 • Udnyt muligheden for at betale vejafgiften bagud (GO-vejafgift efterbetaling):
  • inden for 5 timer og 100 km på et GO-salgssted.
  • inden for 96 timer pr. telefon på ASFINAG Servicecenter eller online på SelfCare-Portalen (hvis der anvendes et for lavt indstillet antal aksler/kategori, eller hvis takstfunktioner, der kræver bevis, er gemt forkert).
 • I tilfælde af en hændelse: Betal erstatningsafgifter til tiden og på den korrekte måde. Det vil hjælpe dig med at undgå, at der indledes en dyr Administrativ straffesag. Hvis der er tale om administrative sanktioner, vil den myndighed, der er ansvarlig for din sag, kontakte dig. Denne myndighed vil derefter være din kontaktperson, hvis du har spørgsmål vedrørende proceduren.
 • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte ASFINAG Service Center - døgnet rundt på telefon 0800 400 12 400 (gratis fra Østrig og Tyskland) eller +43 1 955 1266.

Vi tager dine bekymringer alvorligt. Klager over erstatningsafgiftsfordringer undersøges samvittighedsfuldt. Betalingsfristen gælder dog fortsat, selv i tilfælde af en klage.

Kontrol af vejafgifter

Service- og kontrolstyring, vejafgiftsovervågning, håndhævelsescenter

Vi overvåger overholdelsen af vejafgiftsforpligtelsen.

Automatisk kontrol

Den automatiske kontrol foretages af kontrolkameraer, der er placeret over vejene, eller af bærbare kontrolanordninger, der flyttes regelmæssigt. De overvåger, at vejafgifterne betales korrekt uden at forstyrre trafikstrømmen.

Hvis den automatiske kontrol afslører mistænkelige forhold, sendes et billede af det pågældende køretøj til ASFINAG's kontrolcenter (Enforcement Center), som kontrollerer det. Hvis kontrollen viser, at vejafgiften er betalt korrekt, kasseres billedmaterialet. Hvis vejafgiften imidlertid ikke er blevet betalt korrekt, informeres vejafgiftstilsynet, eller den person, der er registreret som ejer af køretøjet, anmodes skriftligt om at betale en erstatningsafgift.

Kontrol af vejafgiftskontrollører

Kontrol udføres af vejafgiftskontrollører: Den kontrollerer overholdelsen af vejafgiftspligten ved trafikkontrolsteder og på parkeringspladser, men også i den kørende trafik. Vejafgiftskontrollørerne arbejder tæt sammen med håndhævelsescentret.

Vores håndhævelse af vejafgifter

På vejen for mere sikkerhed

De ansatte i ASFINAG's vejafgiftstilsyn (service- og kontrolledelse) er organer for offentligt tilsyn. De uddannes i sikkerhedsstyrelsens (politiets) uddannelsescentre og tages i ed af distriktsmyndighederne. De har servicekort, som de viser på anmodning.

Omkring 100 personer er på vejene i hele Østrig som vejafgiftsovervågere. De kontrollerer vejafgifterne og yder også rådgivning, bistand og information (førstehjælp, beskyttelse mod ulykker og trafikpropper, supplerende betaling af vejafgifter, information osv.)

Beføjelser for vejafgiftskontrollørerne

De personer, der håndhæver vejafgifterne, kan

 • standse førere af motorkøretøjer ved hjælp af klart synlige eller hørbare tegn (f.eks. blinkende blåt lys, stoplys, lysende bogstaver bag på kontrolkøretøjet);
 • fastslå førerens og registreringens ejer;
 • kontrollere køretøjet, køretøjets anordning (GO-Box) eller anbringelsen af vignetten, fartskriveren, kilometertælleren og Ef-kontrolanordningen;
 • anmode om og modtage erstatningsafgifter;
 • forhindrer køretøjer i at fortsætte deres rejse ved at træffe passende foranstaltninger (f.eks. hjulklemmer, fjernelse af køretøjsdokumenter);
 • træffe foranstaltninger til at indlede en administrativ straffesag og modtage en foreløbig sikkerhedsstillelse på myndighedernes vegne.