U 3 koraka do GO cestarine

To morate znati

GO sustav naplate vrlo je jednostavan. Zapravo su dovoljna 3 koraka koja biste trebali apsolutno promatrati kako biste mogli sudjelovati u GO sustavu cestarine i ispravno platiti GO cestarinu:

GO-Box ćete dobiti odmah na svakom GO distribucijskom mjestu. Pristojba za prijavu iznosi 5,00 EUR.

Prilikom prijave birajte kao platno sredstvo Vašeg GO-Boxa Pre-pay ili Post-pay.

Za Post-pay trebate imati odobreno platno sredstvo (vidi Prilog 2. važećeg Pravilnika o naplati cestarine). U slučaju odabira opcije Pre-pay uplatiti odmah barem 75,00 EUR.

Predočite prometnu dozvolu te pripremite sljedeće podatke:

 • ime i adresa
 • registarska tablica
 • država registracije vozila
 • vrsta vozila: autobus, kamp kucica ili teretno vozilo
 • za Post-pay: platno sredstvo
 • EURO emisijski razred
 • adresa e-pošte za naše besplatne usluge preko Interneta i za brze informacije putem e-pošte, kao npr. upozorenje zbog plaćanja pogrešnog iznosa.

Na kraju ćete dobiti deklaraciju vozila na kojoj se nalazi Vaš osobni identifikacijski broj (PAN – Personal Account Number).

Molimo Vaš provjerite podatke, ako je potrebno, dajte ih odmah ispraviti ako to bude potrebno.

Imajte deklaraciju vozila pri svakoj vožnji kod sebe!

Od EURO emisijskog razreda IV postoji obaveza podnošenja dokaza.

Ne postoji obveza podnošenja dokaza za EURO emisijski razred I, II i III, jer za njih vrijedi najviša cestarinska tarifa. U svrhu lakše obrade i kod više vozila najbolje je da se koristite obrascem za zahtjev.

Dokazni rok

ASFINAG mora zaprimiti dokaze o EURO emisijskom razredu unutar 28 kalendarskih dana nakon pohranjivanja na uređaju GO-Box kod društva ASFINAG.

Dokazni dokumenti

U svakom slučaju nam je potrebna kopija prometne dozvole Vašeg vozila.

Ukoliko iz prometne dozvole ne proizlazi EURO emisijski razred, molimo Vas predočite dodatne dokazne dokumente. U njih spadaju prije svega:

 • Dokument COP (Conformity of Production – sukladnost proizvoda)
 • CEMT potvrda o sukladnosti s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorno vozilo (kratko: CEMT dokument)
 • Dokument COC (Certificate of Conformity – Potvrda o sukladnosti)

Dokumente (PDFJPGTIF) nam možete dostaviti na sljedeći način:

 • E-pošta: euroclass@asfinag.at
 • Upload na SelfCare-Portal
 • Fax: +43 50 108-912 913
 • Pošta:
  ASFINAG Maut Service GmbH
  ASFINAG Service Center / EURO-Emissionsklassen
  Alpenstraße 99, 5020 Salzburg, AUSTRIJA

Zvučni signali obavješćuju prilikom vožnje kroz cestarinski prolaz o transakcijama između GO-Boxa i cestarinskog prolaza.

Vodite računa o akustičnim signalima GO-Boxa

1 kratki zvučni signal

Transakcija je uspjela (na temelju podešenog broja osovina i pohranjenog EURO emisijskog razreda).

2 kratka zvučna signala

Transakcija je uspjela (na temelju podešenog broja osovina i pohranjenog EURO emisijskog razreda). No obratite se sljedećem GO prodajnom mjestu, gdje ćete dobiti dodatne podrobnije informacije. Moguće informacije: Pozitivni saldo za korištenje načina plaćanja Pre-pay je pri kraju, potrebno je promijeniti podatke, GO-Box mora biti zamijenjen ili određeni rokovi će uskoro isteći.

4 kratka zvučna signala

Transakcija nije uspjela. Cestarina nije naplaćena. Molimo Vas platite cestarinu na nekom GO prodajnom mjestu unutar 5 sati i 100 km i zatražite deblokiranje GO-Boxa.

Nema zvučnog signala

Transakcija nije uspjela. Pobliže informacija potražite u Pravilniku o naplati cestarine. U slučaju nejasnoća pomoći će Vam i naš ASFINAG Service Center.

Molimo Vas uzmite u obzir: Zvučni signali ne informiraju o neispravno podešenom broju osovina