Opłata drogowa GO w 3 krokach

Pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony są objęte obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zależnej od przejechanej odległości – opłaty drogowej GO.

System opłat drogowych GO jest bardzo prosty w obsłudze. Właściwie wystarczą 3 kroki, aby móc zarejestrować się w systemie opłat drogowych GO i prawidłowo uiszczać opłaty GO:

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych punktów sprzedaży GO.

Klienci GO Direkt otrzymają kod odbioru lub urządzenie GO-Box pocztą. Więcej o GO Direkt

Przy odbiorze urządzenia GO-Box należy podać dane dotyczące pojazdu:

  • Numer rejestracyjny pojazdu
  • Kraj rejestracji
  • Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy, autobus lub kamper
  • Kategoria podstawowa (minimalna liczba osi pojazdu)
  • Parametry taryfy

Dodatkowo potrzebny jest

W punkcie sprzedaży GO otrzymają Państwo deklarację pojazdu, na której znajduje się również Państwa osobisty numer identyfikacyjny (PAN).

Proszę sprawdzić dane w deklaracji pojazdu i w razie potrzeby skorygować je na miejscu.

Aktualną deklarację pojazdu można w każdej chwili pobrać w portalu SelfCare lub poprzez wyszukiwanie po identyfikacji za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (numeru PAN) i numeru urządzenia pokładowego (OBU-ID). Aktualną deklarację pojazdu można jak dotychczas uzyskać w punkcie sprzedaży GO.

Deklarację pojazdu należy mieć ze sobą zawsze podczas jazdy!

Taryfa opłaty drogowej GO jest w decydującym stopniu uzależniona od parametrów taryfy pojazdu. Aby mieć pewność, że uiszcza się opłatę w odpowiedniej taryfie, konieczne jest przedstawienie nam potwierdzenia określonych parametrów taryfy.

Sygnały dźwiękowe informują podczas przejazdu przez bramki, czy transakcja pobrania opłaty drogowej doszła do skutku.

Co oznaczają sygnały dźwiękowe?

1 krótki sygnał dźwiękowy

Transakcja OK.

2 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja OK, ale!

Uwaga! Należy udać się do najbliższego punktu sprzedaży GO, aby uzyskać więcej informacji.

Ewentualne działania, które należy podjąć: uregulować zaległą opłatę drogową, zmienić liczbę osi, doładować środki pre-pay, zaktualizować dane płatności, wymienić urządzenie GO-Box itd.

W przypadku niezastosowania się do instrukcji podanych przez sygnały dźwiękowe urządzenie GO-Box zostanie zablokowane (4 sygnały dźwiękowe).

4 krótkie sygnały dźwiękowe

Transakcja nie jest OK! Opłata drogowa nie została pobrana! Zablokowano urządzenie GO-Box!

Opłatę drogową należy uiścić w punkcie sprzedaży GO w ciągu 5 godzin i 100 km. W punkcie sprzedaży należy poprosić o odblokowanie urządzenia GO-Box.

Brak sygnału dźwiękowego

Transakcja nie jest OK! Urządzenie GO-Box nie działa!

Należy wymienić uszkodzone urządzenie GO-Box na nowe w punkcie sprzedaży GO. Zaległą opłatę należy uregulować.

Wyszukiwanie punktów sprzedaży GO

Odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem jazdy należy uzyskać informacje o opłatach drogowych w Austrii oraz o obsłudze i działaniu urządzenia GO-Box.