Condiții de utilizare

Declinare a responsabilității

ASFINAG Maut Service GmbH a selectat cu atenție datele și informațiile cuprinse în paginile site-ului go-maut.at. ASFINAG Maut Service GmbH nu-și asumă totuși nicio responsabilitate sau răspundere (cu excepția regulamentului de taxare) cu privire la actualitatea, integralitatea și corectitudinea informațiilor. De asemenea, ASFINAG Maut Service GmbH își rezervă dreptul să modifice, să completeze sau să îndepărteze informaţiile de pe site oricând și fără preaviz.

Hyperlinkurile spre alte pagini de Internet sunt referinţe care servesc exclusiv ca pură prestare de servicii. Prin linkurile spre alte pagini de Internet, conținuturile paginilor conectate prin link nu devin parte componentă a paginii noastre de Internet. De aceea, orice responsabilitate sau răspundere privind conținuturile altor pagini de Internet este exclusă în mod explicit.

ASFINAG Maut Service GmbH nu răspunde pentru daunele directe sau indirecte de orice fel, care apar în urma utilizării acestor pagini de internet.

Politica de confidenţialitate

Informații detaliate cu privire la tipul și volumul datelor personale procesate de ASFINAG, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la informare, rectificare, ștergere, restricționarea procesării, anulare și portabilitate sunt disponibile pe www.asfinag.at/privacy. Vă puteți adresa prin e-mail responsabilului nostru cu protecția datelor la datenschutz@asfinag.at, precum și autorității de supraveghere competente.