Warunki użytkowania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

ASFINAG Maut Service GmbH starannie dobrała dane i informacje zawarte na stronach go-maut.at. ASFINAG Maut Service GmbH nie przyjmuje jednak odpowiedzialności (za wyjątkiem Regulaminu poboru opłat drogowych) za aktualność, kompletność i prawidłowość informacji i zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych stanowią wykaz źródeł podany wyłącznie dla orientacji. Zamieszczenie odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych nie oznacza, że zawartość tych stron stanowi część niniejszej strony. W związku z powyższym kategorycznie wyklucza się wszelką odpowiedzialność za zawartość zewnętrznych stron internetowych.

ASFINAG Maut Service GmbH nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie czy pośrednie szkody dowolnego rodzaju, wynikłe z korzystania z tych stron internetowych.

Polityka prywatności

Bliższe informacje dotyczące rodzaju i zakresu przetwarzanych przez ASFINAG danych osobowych oraz praw do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody i przenoszalności dostępne są na stronie www.asfinag.at/privacy. Drogą mailową można zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych datenschutz@asfinag.at, a także do właściwego organu nadzorczego.