Plata retroactivă a taxei de autostradă GO

În cazul neachitării sau achitării parțiale

Dacă nu ați achitat corespunzător taxa de autostradă GO, trebuie să plătiți retroactiv. Acest fapt merge numai în anumite condiții!

Plata retroactivă la un punct de vânzare GO

Posibil în cazul neachitării (de ex. în cazul unui credit prea mic de taxă de autostradă sau unei unități GO-Box blocate) sau plata parțială a taxei de autostradă (numărul axelor sau caracteristici relevante tarifului setate eronat):

  • la un punct de vânzare GO în termen de 5 ore și 100 km

Vă rugăm prezentați unitatea GO-Box.

Plata retroactivă prin telefon sau portalul SelfCare

Posibil numai în cazul achitării parțiale a taxei de autostradă (numărul axelor sau caracteristici relevante tarifului setate eronat):

  • în decursul a 96 de ore
  • în centrul Service ASFINAG la 0800 400 12 400 (gratuit din Austria și Germania) sau +43 1 955 1266
  • prin portalul SelfCare

La ce puncte trebuie să fiți atent?

  • Pentru plata retroactivă, vă rugăm să pregătiți datele privind numărul de înmatriculare al autovehiculului, numărul de identificare GO-Box și PAN. Le găsiți în declarația cu privire la autovehicul.
  • Verificați în prealabil pentru ce perioadă și pentru ce traseu, număr de axe și caracteristici relevante tarifului trebuie efectuată plata retroactivă. În acest scop, ajutați-vă de informația serviciului individual (apelabil prin lista de autovehicule din portalul SelfCare). O corecție ulterioară a plății retroactive nu este posibilă, când pentru perioada specificată și traseul specificat s-a efectuat deja o plată retroactivă.
  • Plățile ulterioare pot fi efectuate numai în anumite intervale de timp (5 ore/100 kilometri, respectiv 96 ore). O plată retroactivă întârziată nu este posibilă și atrage după sine o somație de amendă din cauza taxei de autostradă achitate în sumă prea redusă.