Podmínky používání

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost ASFINAG Maut Service GmbH pečlivě vybrala údaje a informace, obsažené na stránce go-maut.at. Společnost ASFINAG Maut Service GmbH však nepřebírá žádnou odpovědnost nebo ručení (s výjimkou nařízení o výběru mýtného) za aktuálnost, úplnost a správnost informací a vyhrazuje si právo, kdykoli a bez předchozího ohlášení změnit, doplnit, nebo odstranit tyto zápisy.

Odkazy na cizí internetové stránky jsou upozornění, sloužící jako pouhá servisní služba. Nastavením odkazu na cizí internetové stránky se obsah odkazované(ých) stránky (ek) nestává součástí této stránky. Každá odpovědnost nebo ručení za obsahy cizích internetových stránek je proto výslovně vyloučena.

ASFINAG Maut Service GmbH neručí za přímé, nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu, ke kterým dojde na základě používání těchto internetových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Bližší informace o druhu a rozsahu osobních údajů zpracovávaných společností ASFINAG, jakož i o Vašich právech na informaci, opravu, výmaz, omezení zpracování, odvolání a přenositelnost najdete na stránkách www.asfinag.at/privacy. Prostřednictvím elektronické pošty se můžete obrátit na naše pověřence pro ochranu osobních údajů datenschutz@asfinag.at, jakož i na příslušný dozorový úřad.