Mýtné GO pro autobusy

3 kroky k mýtnému GO

S autobusem nebo mikrobusem nad 3,5 t technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla zaplatíte na dálnicích a rychlostních silnicích v Rakousku mýtné GO.

Pro minibus nebo VAN, jejichž technicky přípustná celková hmotnost nepřesahuje 3,5 t, potřebujete dálniční známku, nebo tikety úsekového mýta.

Od 1. ledna 2025 bude pro autobusy zaveden samostatný tarif mýtného GO.

3 kroky k mýtnému GO

Jak zaregistrovat autobus do mýtného systému GO

GO-Box si vyzvednete na některém z našich prodejních míst GO. Potřebujete osvědčení o registraci motorového vozidla a zaplatíte pouze administrativní poplatek 5 EUR.

Naše prodejní místa GO poznáte podle těchto znaků:

Ohledně značení viz Příloha 5 Mýtného řádu.

Jak získat palubní jednotku GO-Box

Jako zákaznice nebo zákazník služby GO Direkt obdržíte kód pro vyzvednutí nebo Vám bude palubní jednotka GO-Box zaslána. Více o službě GO Direkt

GO-Box pro autobusy

Na prodejním místě mýtného GO si vyžádejte GO-Box pro autobusy. Na této jednotce je základní kategorie (minimální počet náprav vozidla) pevně nastavená a nelze ji měnit. Je tomu tak proto, že v případě autobusu se při výpočtu tarifu nezohledňují nápravy přívěsu nebo opěrné nápravy.

Příklad: Jedete s autobusem se 3 nápravami. Uložte do GO-Boxu základní kategorii 3. Pokud potáhnete přívěsný vozík na jízdní kola, nemusíte měnit kategorii.

Vsaďte na jistotu:

  • Zkontrolujte si údaje na zákaznických dokladech, které na prodejním místě GO obdržíte.
  • Chybné údaje nechte opravit ještě na místě!
  • Prohlášení o vozidle mějte vždy s sebou ve vozidle!
    Aktuální prohlášení o vozidle si můžete kdykoli stáhnout na portálu SelfCare nebo prostřednictvím následujícího dotazu po identifikaci pomocí osobního identifikačního čísla (PAN) a čísla palubní jednotky vozidla (OBU ID). Nejnovější prohlášení o vozidle můžete i nadále získat také na prodejním místě GO.

Na prodejním místě mýtného GO obdržíte spolu s GO-Boxem a zákaznickými doklady také návod k montáži GO-Boxu. Správná montáž palubní jednotky GO-Box má rozhodující význam pro správné placení mýtného.

Nesprávně namontovaná palubní jednotka GO-Box s našimi mýtnými portály nekomunikuje vůbec nebo chybně. Vždy věnujte pozornost akustickým signálům a mýtné případně doplaťte.

V Rakousku podléhají motorová vozidla přísným předpisům o emisích škodlivin a hlučnosti. Ty se řídí směrnicemi EU.

Emise škodlivin a hlučnost Vašeho nákladního vozidla mají vliv na výši mýtného tarifu. Proto nám musíte určité tarifně relevantní vlastnosti Vašeho vozidla doložit. Dokládané tarifně relevantní vlastnosti se na prodejním místě mýtného GO pouze ukládají, ale neověřují.

Dokládané tarifně relevantní vlastnosti musí být doloženy do 30 dní po přihlášení do mýtného systému GO. Pokud tuto lhůtu nedodržíte, budete muset zaplatit náhradní mýtné. Průkazy nám můžete zaslat již také před registrací do mýtného systému GO.

Zde najdete veškeré informace o prokazování tarifně relevantních vlastností.

Kontrola / vrácení palubní jednotky GO-Box

Před jízdou, během jízdy a po ní se ujistěte, že palubní jednotka GO-Box funguje.

Pokud již palubní jednotku GO-Box nepotřebujete, vraťte nám ji.

Jak zkontrolovat, zda Vaše palubní jednotka GO-Box funguje:

K tomu před jízdou a po ní stiskněte servisní tlačítko a sledujte světelnou indikaci.

Během jízdy věnujte pozornost zejména akustickým signálům palubní jednotky GO-Box.

Palubní jednotka GO-Box je zapůjčené zařízení. Při vyzvednutí zaplatíte pouze administrativní poplatek ve výši 5 EUR.

Pokud už palubní jednotku GO-Box nebudete potřebovat, prosíme Vás o její vrácení na našich prodejních místech GO. Používáme je opakovaně nebo je odevzdáváme k recyklaci materiálů.

Palubní jednotku GO-Box nám můžete také zaslat. Dbejte na to, aby byla palubní jednotka GO-Box před odesláním zablokována a odstíněna. Na našich prodejních místech mýtného GO je k dispozici speciální stínící fólie.

Jak funguje vrácení.

Tipy pro mýtné GO

  • Plaťte mýtné pomocí služby GO Direkt. GO Direkt je platební služba společnosti ASFINAG. Osobně, flexibilně, zdarma, přímo – GO Direkt. Na konci roku dokonce dostanete peníze zpět.
  • Naplánujte si cestu přes Rakousko pomocí plánovače tras ASFINAG. Naplánujte si po cestě možnosti odpočinku. Pomohou Vám také informace na parkovacích místech pro nákladní vozidla.
  • Zjistěte si informace o stavbách a objížďkách z dopravních hlášení.
  • Spočítejte si výši mýtného pomocí mýtné kalkulačky nebo mýtné kalkulačky light.

Přejeme Vám šťastnou jízdu!