Náš mýtný systém GO

Povinnost zaplatit mýto

Všechna vozidla nad 3,5 t platí mýtné GO

Mýtnému v Rakousku podléhají všechna vozidla* používající dálnice, rychlostní silnice a zpoplatněné úseky. Výběr mýta je upraven mýtným řádem.

* Výjimky z pravidla: Od mýtného jsou osvobozena vozidla s modrým majákem, vozidla armády, vozidla veřejných bezpečnostních složek, finanční správy a justiční stráže, vozidla zahraničních bezpečnostních orgánů a zahraničních celních a justičních orgánů, jakož i zabavená motorová vozidla, která jsou opatřena úřední registrační značkou finanční správy.

Nákladní vozidla, autobusy a těžká obytná vozidla platí mýtné GO

S vícestopým motorovým vozidlem nad 3,5 tuny maximální přípustné celkové hmotnosti musíte platit mýtné podle ujetých kilometrů. Nazýváme jej Mýtné GO nebo také „Mýtné pro nákladní vozidla“.

Veškeré informace o něm a o portálu SelfCare najdete na této webové stránce.

Osobní automobily, motocykly a lehké obytné automobily potřebují dálniční známku nebo lístek úsekového mýta

S jednostopým nebo vícestopým motorovým vozidlem do 3,5 tuny musíte zaplatit časově závislé mýtné, nazývané také „mýtné pro osobní automobily“ (dálniční známka a úsekové mýtné).

Veškeré informace o něm najdete v mýtném obchodě ASFINAG.

Co budete potřebovat

Budete potřebovat technicky vhodnou palubní jednotku

Mýtný systém GO funguje na mikrovlnné technologii (DSRC – Dedicated Short Range Communication). Abyste mohli platit mýtné GO, potřebujete palubní jednotku (OBU – On-Board-Unit), která bude pro tuto technologii vhodná. Takovou palubní jednotku obdržíte na našich prodejních místech GO: palubní jednotka GO-Box.

Další možnost: Využijte palubní jednotku Toll Collect nebo palubní jednotku emotach.

Na kterých silnicích zaplatíte mýtné GO?

Zpoplatněné silnice

Mýtné GO zaplatíte ne celé zpoplatněné silniční síti v Rakousku – na dálnicích, rychlostních silnicích a úsecích s úsekovým mýtem.

Silniční síť je rozdělena na mnoho malých mýtných úseků. Tímto způsobem zaplatíte mýtné GO pouze za trasu, kterou skutečně ujedete (mýtné podle ujetých kilometrů).

Jak vysoké budou náklady na daný úsek, zjistíte nejlépe, když se podíváte na tarify, použijete mýtnou kalkulačku nebo mýtnou kalkulačku light.

Jak vysoké je mýtné?

Tarifně relevantní vlastnosti

Výše mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny závisí na těchto faktorech:

  • ujetá trasa
  • počet náprav
  • denní doba
  • emise škodlivin

Podrobné informace o tarifech

Na co byste ještě měli dát pozor

Dokládané tarifně relevantní vlastnosti a povinnost součinnosti

Dokládané tarifně relevantní vlastnosti

Věnujte pozornost zejména tomu, že určité tarifně relevantní vlastnosti (typ pohonu, emisní třída EURO) nám musíte doložit. Na to máte čas 28 dní od registrace do mýtného systému GO nebo od změny tarifně relevantních vlastností.

Veškeré informace o dokládaných tarifně relevantních vlastnostech najdete zde.

Povinnost součinnosti

Pozornost věnujte zejména také následujícím bodům:

  • Funguje GO-Box (Vaše palubní jednotka)? Je palubní jednotka GO-Box správně namontovaná? Funguje komunikace mezi palubní jednotkou a mýtným systémem GO (mýtné portály)? Věnujte pozornost akustickým signálům
  • Jsou údaje na palubní jednotce GO-Box aktuální? Odpovídají údaje uložené v palubní jednotce GO-Box údajům v prohlášení o vozidle? Prodejní místa GO
  • Musíte doplatit mýtné? Doplatek mýtného GO