Výměna nebo vrácení palubní jednotky GO-Box

Výměna jednotky GO-Box

Pořiďte si včas novou jednotku GO-Box

Palubní jednotky GO-Box mají určitou dobu platnosti, a proto je třeba je vyměnit včas, před vypršením platnosti. Výměna je zdarma.

Když se blíží konec platnosti vaší jednotky GO-Box, ozvou se při průjezdu mýtnou bránou dvě krátká pípnutí. Kromě toho Vás budeme na portálu SelfCare informovat o nutné výměně jednotky GO-Box.

Palubní jednotku GO-Box si můžete vyměnit na každém prodejním místě GO.

Vrácení jednotky GO-Box

Nebudete již svou jednotku GO-Box potřebovat?

Palubní jednotka GO-Box je zapůjčené zařízení. Proto Vás prosíme, abyste GO-Box vrátili, pokud jej již nebudete potřebovat. Buď navštivte prodejní místo GO nebo zašlete jednotku GO-Box poštou na adresu:

ASFINAG Maut Service GmbH
OBU-Retouren
Rosenbach 130
9183 Rosenbach
Rakousko

Nechte palubní jednotku GO-Box zablokovat, než ji odešlete, abyste předešli nesprávnému odúčtování mýtného. Za tím účelem kontaktujte ASFINAG Service Center a uveďte své číslo PAN (Personal Account Number). To najdete na prohlášení o vozidle a na každém dokladu z prodejního místa.

Pro zaslání palubní jednotky GO box zpět můžete použít také připravenou adresní etiketu.

Otázky a odpovědi

týkající se výměny a vrácení palubní jednotky GO-Box

Dvě krátká pípnutí palubní jednotky GO-Box Vás vyzvou k návštěvě prodejního místa GO. Na prodejním místě GO budete informováni o nutnosti výměny GO-Boxu.

Kromě toho Vás budeme na portálu SelfCare informovat o nutné výměně jednotky GO-Box.

Palubní jednotku GO-Box můžete používat,

  • až do uplynutí její doby platnosti (5 let v režimu zpětné platby, 2 roky v režimu předplacené služby).
  • až do uplynutí její záruční doby (5 let).
  • do vybití baterie.
  • dokud není vadná.

Palubní jednotka GO-Box Vám bude vydána s přednastavenou dobou platnosti. Doba platnosti odpovídá záruční době a činí 5 let.

Kromě toho platí v režimu předplacené služby doba platnosti nabitého kreditu: Kredit je platný 2 roky po každém dobití.

V obou případech obdržíte dva měsíce před vypršením platnosti automatické připomenutí: Při průjezdu pod mýtným portálem vydává palubní jednotka GO-Box dvojitý akustický signál. V takové případě vyhledejte s palubní jednotkou GO-Box prodejní místo GO.

Pokud jste pro Vaši palubní jednotku GO-Box zvolili režim předplacené služby, můžete

  • prodloužit dobu platnosti nabitého kreditu novým dobitím a palubní jednotku GO-Box dále používat
  • nebo si nechat na prodejním místě GO vyplatit zbývající částku kreditu a palubní jednotku GO-Box vrátit.

Uplynutí doby platnosti: Předplacený kredit je platný jen dva roky od posledního dobití. Po uplynutí těchto dvou let již není možné mýtné strhávat. V případě dobití do pěti let se zbývající kredit na GO-Boxu stává opět platným (celkový kredit = starý kredit + nový kredit).

Zbývající kredit propadne: Zbývající kredit propadne pět let po posledním dobití (tj. tři roky po vypršení platnosti), pokud v této době nedojde k opětovnému dobití kreditu nebo vrácení GO-Boxu.

Pokud přestanou fungovat kontrolky, je baterie v palubní jednotce GO-Box vybitá. Baterii nelze samostatně vyměnit. Na prodejním místě GO proto bezplatně vyměňte palubní jednotku GO-Box za novou.

V režimu předplacené služby při výměně GO-Boxu zbývající kredit zůstává. Při vrácení palubní jednotky GO-Box bude zbývající kredit vyplacen.

Ne. Náš systém automaticky rozpozná, kdy je třeba palubní jednotku GO-Box vyměnit. U každé palubní jednotky GO-Box budete informováni individuálně.

Ne. Pokud je palubní jednotka GO-Box měněna v době její platnosti, nebude účtován žádný další administrativní poplatek.

  • Zkontrolujte údaje na svých zákaznických dokladech. Pokud jsou údaje nesprávné, nechte je na prodejním místě GO neprodleně opravit.
  • Namontujte jednotku GO-Box správně.
  • Nastavte správný počet náprav.

Palubní jednotky GO-Box používáme opakovaně nebo je odevzdáváme k recyklaci materiálů.

Ano. Na plnou funkčnost palubní jednotky GO-Box poskytujeme záruku po dobu 5 let. Pokud během těchto 5 let dojde k poruše, můžete si vadnou palubní jednotku GO-Box na kterémkoli prodejním místě GO bezplatně vyměnit za novou.