Náhradní mýtné a správní pokuty

Kdo řádně neodvede mýtné, musí zaplatit náhradní mýtné. Kdo nezaplatí ani náhradní mýtné, hrozí mu správní pokuta ve výši 300 až 3 000 eur.

Nic neriskujete, pokud

  • mýtné odvádíte řádně.
  • neodvedené nebo jen částečně odvedené mýtné doplatíte.
  • včas a řádně zaplatíte náhradní mýtné.

Náhradní mýtné zaplaťte neprodleně po ústní výzvě orgánu mýtného dozoru na místě. V případě písemné výzvy činí lhůta k zaplacení 4 týdny od data vystavení. Při převodu uveďte správné identifikační číslo platby. Najdete jej ve výzvě k úhradě náhradního mýtného. Včasnou a úplnou úhradou náhradního mýtného se vyhnete oznámení na policii a zahájení správního řízení.

V případě správních sankcí Vás bude kontaktovat orgán příslušný k řešení Vašeho případu. Ten je bude dále také kontaktním místem pro dotazy týkající se řízení.

Výše náhradního mýtného

Výše náhradního mýtného závisí na důvodu reklamace a činí např.

  • 240 eur v případě, že nebyly včas a řádným způsobem doloženy tarifní vlastnosti;
  • 240 eur v případě, že mýtné nebylo zaplaceno (např. nedostatečný kredit u předplacené služby, chybějící odúčtování v případě nesprávně namontované palubní jednotky GO-Box);
  • 120 eur v případě, že mýtné bylo odvedeno jen částečně (např. nastavený nízký počet náprav);
  • 120 eur v případě, že registrační značka vozidla nebo palubní jednotka GO-Box nesouhlasí s údaji uloženými v systému (prohlášení o vozidle).