GO-vejafgift til busser

Til GO-vejafgift i 3 trin

Med en bus eller en omnibus på over 3,5 t teknisk tilladt totalmasse skal du betale GO-vejafgift på motorveje og motorveje i Østrig.

Til en minibus eller minivan, hvis vægt ikke overstiger en maksimalt tilladt samlet vægt på 3,5 t, skal du derimod bruge en vignet eller en vejafgiftsbillet.

Til GO-vejafgift i 3 trin

Sådan registrerer du din bus i GO-vejafgiftssystemet

Du kan hente en GO-Box på et af vores GO-salgssteder. Du skal bruge registreringsattesten for dit motorkøretøj og betaler kun 5 EUR i ekspeditionsgebyr.

Du kan kende vores GO-salgssteder ved dette tegn:

For skiltning henvises til Bilag 5 i vejafgiftsordningen.

Sådan kommer du til din GO-Box

Som GO Direkt-kunde modtager du en afhentningskode eller GO-Boxen fremsendes til dig. Mere om GO Direkt ...

GO-Box til busser

Gå til et GO-salgssted og bed om en GO-Box til busser. Hermed er grundkategorien (køretøjets mindste antal aksler) fastlagt og kan ikke ændres. Dette skyldes, at der i forbindelse med en bus ikke tages hensyn til påhængskøretøjets aksler eller støtteaksler ved beregningen af taksten.

Eksempel: Du kører en bus med 3 aksler. Få grundkategori 3 gemt på GO-Boxen. Hvis du trækker en cykeltrailer, behøver du ikke at ændre kategorien.

Vær på den sikre side:

  • Kontroller oplysningerne på de kundekvitteringer, du modtager på GO-salgsstederne.
  • Ukorrekte angivelser skal rettes på stedet!
  • Medbring altid registreringsattesten i køretøjet!

På GO-salgsstedet får du, sammen med din GO-Box og kundekvitteringerne, en vejledning i hvordan du monterer GO-Boxen. Korrekt installation af GO-Boxen er afgørende for, at du kan betale din vejafgift korrekt.

En forkert monteret GO-Box kommunikerer ikke eller ikke korrekt med vores vejafgiftsportaler. Lyt altid efter Signaltonerne og betalvejafgifterne, hvis det er nødvendigt.

I Østrig er motorkøretøjer underlagt strenge regler om forurenende emissioner og støjforurening. Disse er baseret på EU-direktiver.

Emissioner af udstødningsgas og støjbelastning fra din lastbiler har indflydelse på størrelsen af din vejafgiftstakst. Derfor skal du dokumentere visse tarifrelevante egenskaber (drivmiddel, EURO-emissionsklasse) for dit køretøj. Tarifelementer med forbehold af kontrol gemmes udelukkende hos GO-forhandleren, men kontrolleres ikke.

Tarifelementer med forbehold af kontrol skal fremlægges senest 30 dage efter, at du har tilmeldt dig GO-vejafgiftssystemet. Du kan også fremsende dokumentationen til os, før du tilmelder dig til GO-vejafgiftssystemet.

Her finder du alle de oplysninger, du har brug for til at dokumentere tarifrelevante egenskaber (drivmiddel, EURO-Emissionsklasse).

Kontroller / returner GO-Boxen

Sørg for at GO-Boksen fungerer før, under og efter turen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til os.

Sådan kontrollere du, om GO-Boxen funktionerer:

Tryk på serviceknappen før og efter kørslen, og hold øje med Indikatorlyset.

Vær særlig opmærksom på GO-Boxens signaltoner under kørsel.

GO-Boxen er en udlejningsenhed. Du betaler et ekspeditionsgebyr på blot 5 EUR ved afhentningen.

Hvis du ikke længere har brug for GO-Boxen, skal du returnere den til vores GO-salgssted. Vi bruger GO-Boxene igen eller sender dem til genbrugsstationen.

Du kan også returnere GO-Boxen til os. Sørg for, at GO-Boxen er låst og afskærmet til forsendelse. Du kan få en særlig afskærmningsfolie på vores GO-salgssteder.

Sådan fungerer returneringen.

Tips til GO-vejafgift

  • Betal din vejafgift med GO Direkt. GO Direkt er ASFINAGs betalingstjeneste. Personlig, fleksibel, gratis, direkte – GO Direkt. Du får endda penge tilbage ved årets udgang.
  • Planlæg din rute gennem Østrig med ASFINAG's ruteplanlægger. Planlæg muligheder for hvile. Her får du også hjælp fra Info om lastbilparkering.
  • Få oplysninger om vejarbejder og omkørsler ved at tjekke trafikrapporterne.
  • SBeregn vejafgiftsbeløbet med vejafgiftsberegneren eller vejafgiftsberegnerlampen.

Vi ønsker dig god tur!