Europæisk elektronisk bompengetjeneste (EETS)

Med en køretøjsenhed gennem hele Europa

Den europæiske elektroniske bompengetjeneste (Engelsk: European Electronic Toll Service, kort EETS) muliggør betaling af vejafgift

  • i flere lande
  • med kun et køretøjsenhed (On-Board-Unit, OBU)
  • ved kun en EETS-udbyder (EETS-Provider).

Yderligere informationer vedørende EETS finder du på asfinag.at/eets.