Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS)

Z jednym urządzeniem pokładowym przez całą Europę

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang.: European Electronic Toll Service, w skrócie EETS) umożliwia uiszczanie opłat drogowych

  • w kilku krajach
  • za pomocą tylko jednego urządzenia pokładowego (On-Board-Unit, OBU)
  • za pośrednictwem tylko jednego dostawcy usług EETS (EETS-Provider).

Więcej informacji na temat EETS można znaleźć na stronie asfinag.at/eets.