Vores GO-afgiftssystem

Vejafgiftspligten

Til motorkøretøjer over 3,5 tons teknisk tilladt totalmasse

Alle køretøjer, der køres på motorveje, hovedveje og ruteafgiftsstrækninger, er underlagt afgiften i Østrig. Vejafgiftsopkrævningen reguleres af Vejafgiftsordningen.

Find i god tid inden din tur ud af, hvad du skal vide om vejafgifterne i Østrig og om GO-boxens betjening og funktion.

Lastbiler, busser og tunge autocampere betaler GO-afgifter

Med et flersporet motorkøretøj over 3,5 tons teknisk tilladt totalmasse skal du betale den afstandsafhængige vejafgift. Vi kalder det GO-afgift eller "lastbilafgift".

Al information om dette og SelfCare-Portalen kan findes på denne hjemmeside.

Biler, motorcykler og lette autocampere kræver en vignet eller en vejafgiftsbillet

Med et enkelt- eller flersporet motorkøretøj op til 3,5 tons teknisk tilladt totalmasse skal du betale en tidsafhængig vejafgift, også kendt som "personbilafgift" (vignet og vejafgift).

Du kan finde al den information, du har brug for, i ASFINAG-vejafgiftsshop.

Hvad du har brug for

Du har brug for en teknisk egnet enhed om bord

GO-afgiftssystemet fungerer med mikrobølgeteknologi (DSRC - Dedicated Short Range Communication). For at kunne betale GO-afgiften skal du bruge en on-board unit (OBU - On-Board-Unit), der er egnet til denne teknologi. Sådan en enhed kan du få hos vores GO-salgssteder: GO-Boxen.

Også muligt: Brug Toll-Collect-OBU eller din emotach-enhed.

På hvilke ruter betaler du GO-afgiften?

Betalingsruter

Du betaler GO-afgift på hele vejafgiftsnettet i Østrig - på motorveje, hovedveje og afgiftsafsnit.

Rutenettet er opdelt i mange små afgiftsafsnit. På den måde betaler du kun GO-afgiften for den rute, du faktisk kører (afstandsbaseret vejafgift).

Du kan bedst se, hvor høje omkostningerne for en strækning er i Tarifferne, i vejafgiftsberegneren eller i vejafgiftsberegneren light.

Hvor høj er afgiften?

Tarifrelevante egenskaber

Afgiftsbeløbet for køretøjer over 3,5 tons teknisk tilladt totalmasse afhænger af:

Detaljeret information om tarifferne

Hvad du ellers bør bemærke

Tarifelementer med forbehold af kontrol og pligt til at samarbejde

Tarifelementer med forbehold af kontrol

Vær især opmærksom på, at du skal fremlægge dokumentation for tarifrelevante egenskaber. Du har 30 dage til at gøre dette efter at have registreret dig i GO-vejafgiftssystemet eller efter at have ændret takstrelevante funktioner.

Du kan finde alle oplysninger om tarifelementer med forbehold af kontrol her.

Pligt til at samarbejde

Vær også særlig opmærksom på følgende punkter:

  • Virker GO-Boxen (din enhed i køretøjet)? Er GO-Boxen korrekt fastgjort? Fungerer kommunikationen mellem den indbyggede enhed og GO-afgiftssystemet (betalingsmærker)? Vær opmærksom på signaltoner
  • Er dataene i GO-Boxen opdaterede? Stemmer de data, der er gemt i GO-Boxen, overens med dataene i køretøjserklæringen? GO-salgssteder
  • Skal du betale vejafgifter senere? GO-vejafgift efterbetaling