SelfCare-portalen og GO-salgssteder er ikke tilgængelige fra den 22.06.2024 kl. 16:00 til den 23.06.2024 kl. 14:00.

Erstatningsafgift og administrative sanktioner

Enhver, der ikke betaler vejafgiften korrekt, skal betale en erstatningsafgift. Hvis du også undlader at betale erstatningsafgiften, risikerer du administrative bøder på mellem 300 og 3.000 euro.

Du er på den sikre side, hvis du

  • betaler vejafgiften korrekt.
  • betaler eventuelle vejafgifter, der ikke er blevet betalt eller kun er blevet betalt delvist.
  • betaler erstatningsafgiften til tiden og på den korrekte måde.

Betal erstatningsafgiften straks efter en mundtlig anmodning fra vejafgiftsinspektøren på stedet. Hvis der er tale om en skriftlig anmodning, er betalingsfristen 4 uger fra udstedelsesdatoen. Angiv venligst det korrekte identifikationsnummer, når du foretager overførslen. Du finder dette på kravet om erstatning for vejafgift. Ved at betale erstatningsafgiften fuldt ud og til tiden undgår du at blive meldt til politiet og du undgår en administrativ bødesag.

Hvis der er tale om administrative sanktioner, vil den myndighed, der er ansvarlig for din sag, kontakte dig. Denne myndighed vil derefter være din kontaktperson, hvis du har spørgsmål vedrørende proceduren.

Beløb for erstatningsafgiften

Størrelsen af erstatningsafgiften afhænger af årsagen til klagen og udgør f.eks.

  • 240 euro, hvis de takstkarakteristika, for hvilke der kræves bevis, ikke er blevet fremlagt rettidigt og korrekt;
  • 240 euro, hvis vejafgiften ikke er blevet betalt (f.eks. utilstrækkelig forudbetalingsgodtgørelse, manglende debiteringer, hvis GO-Boxen er forkert tilsluttet);
  • 120 euro, hvis vejafgiften er betalt delvist (f.eks. utilstrækkeligt antal indstillede aksler);
  • 120 euro, hvis køretøjets registreringsnummer eller den medbragte GO-Box ikke stemmer overens med de data, der er gemt i systemet (køretøjsangivelse).