Opłata zastępcza i opłata administracyjna

W przypadku nieprawidłowego uiszczenia opłaty drogowej należy uiścić opłatę zastępczą. Nieuregulowanie opłaty zastępczej grozi opłatami administracyjnymi w wysokości od 300 do 3000 euro.

Można podróżować bez obaw, jeśli:

  • opłata drogowa została uiszczona prawidłowo.
  • zaległe opłaty drogowe lub opłaty uiszczone tylko częściowo zostały uregulowane.
  • opłata zastępcza została uiszczona prawidłowo i w terminie.

Opłatę zastępczą należy uiścić na miejscu natychmiast po ustnym wezwaniu wydanym przez nadzorcę opłat drogowych. W przypadku pisemnego wezwania termin płatności wynosi 4 tygodnie od daty wystawienia. Przy dokonywaniu przelewu należy podać prawidłowy numer identyfikacyjny. Można go znaleźć w wezwaniu do uiszczenia opłaty zastępczej. Uiszczając opłatę zastępczą w całości i w terminie, można uniknąć zgłoszenia wykroczenia i wszczęcia postępowania karno-administracyjnego.

W przypadku nałożenia opłaty administracyjnej skontaktuje się z Państwem organ odpowiedzialny za Państwa sprawę. Wtedy osobą kontaktową w przypadku pytań dotyczących postępowania będzie właśnie ten organ.

Wysokość zastępczej opłaty drogowej

Wysokość zastępczej opłaty drogowej zależy od przyczyny jej nałożenia i wynosi np.

  • 240 euro, jeżeli parametry taryfy podlegające potwierdzeniu nie zostały udokumentowane w odpowiednim czasie i w prawidłowy sposób;
  • 240 euro, jeśli opłata drogowa nie została uiszczona (np. niewystarczające środki przedpłacone, brak poboru opłaty drogowej w przypadku nieprawidłowo zainstalowanego urządzenia GO-Box);
  • 120 euro, jeśli opłata drogowa została uiszczona częściowo (np. ustawiona za niska liczba osi);
  • 120 euro, jeśli numer rejestracyjny pojazdu lub dane urządzenia GO-Box nie zgadzają się z danymi zapisanymi w systemie (deklaracja pojazdu).