Mýtné dle CO₂

Zavedení mýtného podle CO₂ od 1. ledna 2024

Novelou spolkového zákona o mýtném na státních silnicích a zákona o společnosti ASFINAG implementuje Rakousko novou směrnici EU o zpoplatnění pozemních komunikací.

Od 1. ledna 2024 budou do mýtného zahrnuty nejen náklady na infrastrukturu a náklady související s dopravou kvůli znečištění ovzduší a hluku, ale také emise CO₂ z vozidel. Nový systém cen mýtného GO na základě ujetých kilometrů se vztahuje na vozidla s celkovou technicky přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny a bude zaváděn postupně v letech 2024 až 2026.

Novinky ve výběru mýtného

Od ledna 2024 je zavedeno mýtné dle CO₂ pro vozidla nad 3,5 tuny.

Emisní třídy CO₂

Emisní třídy CO₂ se používají pro klasifikaci vozidel a byly zavedeny za účelem snížení emisí CO₂ z dopravy a boje proti znečišťování životního prostředí.

Existuje pět emisních tříd CO₂, přičemž emisní třída CO₂ 1 je nejhorší a emisní třída CO₂ 5 je nejlepší. Mýtný tarif tak bude závislý také na tom, kolik oxidu uhličitého (CO₂) Vaše vozidlo produkuje. Vozidla s lepší emisní třídou CO₂ platí nižší mýtné než vozidla s nižší emisní třídou CO₂.

U většiny vozidel není potřeba přijímat žádná opatření 

U více než 95 % všech vozidel našich stávajících zákazníků nebude nutné nic řešit. Protože: V prvním kroku budou všechna vozidla zařazena do emisní třídy 1 dle CO₂.
Pouze vozidla s osvědčeným druhem pohonu E/H2 (čistě elektrický pohon a pohon na vodíkové palivové články) jsou automaticky zařazena do emisní třídy CO₂ 5.

  • Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 automaticky zůstávají v emisní třídě 1 dle CO₂, protože jim kvůli zákonným požadavkům nelze přidělit vyšší emisní třídu. Stejně jako vozidla, pro která zatím neexistují právní předpisy (autobusy, obytné automobily a některá těžká užitková vozidla – výjimka: vozidla s nulovými emisemi jsou zařazena do emisní třídy CO₂ 5) emisní třída 1 dle CO₂ nepodléhá ověření.

  • U vozidel s datem první registrace po 1. červenci 2019 lze odpovídající lepší emisní třídu CO₂ určit zadáním příslušných hodnot do kalkulačky emisní třídy CO₂. Pro tato vozidla existuje možnost zvážit výhodnější sazbu mýtného podle cenových tarifů dle CO₂.

Emisní třída CO₂ ani emisní třída EURO nejsou uloženy v palubní jednotce, ale zohledňují se centrálně. Výhody jsou zřejmé: nemusíte osobně navštěvovat prodejní místo mýtného GO, zpracování a stanovení výše probíhá pohodlně online. Společnost ASFINAG pak po dokončení ověření automaticky převezme centrální zpracování.

Aktuální prohlášení o vozidle si můžete kdykoli stáhnout na portálu SelfCare nebo prostřednictvím následujícího dotazu po identifikaci pomocí osobního identifikačního čísla (PAN) a čísla palubní jednotky vozidla (OBU ID). Nejnovější prohlášení o vozidle můžete i nadále získat také na prodejním místě GO.

Kalkulačka CO₂

Společnost ASFINAG poskytuje individuální službu pro stanovení emisní třídy CO₂ příslušných vozidel. Pomocí kalkulačky emisní třídy CO₂ můžete na několik kliknutí určit emisní třídu CO₂ sami.

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla

Nové vymezení mýtného od 1. prosince 2023

Po zavedení směrnice EU‑o silničních poplatcích se nově rozlišuje mezi mýtným pro nákladní automobily podle ujeté vzdálenosti a časově závislým mýtným pro osobní automobily.

Od 1. prosince 2023 bude pro povinnost platit mýtné rozhodující maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla, nikoliv maximální přípustná celková hmotnost.