CO₂-vejafgift

Introduktion af en CO₂-afhængig vejafgift fra 1. januar 2024

Med et lovtillæg til forbundsvejafgifts- og ASFINAG-loven realiserer Østrig den nye EU-vejafgiftsdirektiv.

Fra 1. januar 2024 inddrages ikke kun infrastrukturomkostninger og trafikbaserede omkostninger grundet luftforurening og støjbelastning i lastbilvejafgiften, men også køretøjernes CO₂-emissioner. Det nye prissystem for den kilometerafhængige GO-vejafgift gælder for køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på mere end 3,5 tons og indføres gradvis fra 2024 til 2026.

Nyheder ved vejafgiftsopkrævning

Siden januar 2024 har der været en CO₂-afhængig vejafgift for køretøjer med mere end 3,5 tons tilladt totalvægt.

CO₂-emissionsklasser

CO₂-emissionsklasser kategoriserer køretøjer og er blevet introduceret for at nedbringe trafikrelaterede CO₂-udledninger og for at modvirke miljøbelastninger.

Der findes fem CO₂-emissionsklasser, hvorved CO₂-emissionsklasse 1 er den dårligste og CO₂-emissionsklasse 5 den bedste. Vejafgifttariffen afhænger således også af, hvor meget kuldioxid (CO₂) dit køretøj udstøder. Køretøjer i en højere CO₂-emissionsklasse betaler en mindre vejafgift end køretøjer i en lavere CO₂-emissionsklasse.

Intet handlingsbehov for størstedelen af køretøjerne 

For mere end 95 procent af alle eksisterende kunders køretøjer vil der principielt ikke være noget handlingsbehov. Fordi: alle køretøjer bliver i først tilordnet CO₂-emissionsklasse 1.
Kun køretøjer med en dokumenteret drivkrafttypen E/H2 (elektronisk drivkraft og brint-brændstoffecelledrivkraft) indplaceres automatisk i CO₂-emissionsklasse 5.

  • Køretøjer, der er indregistreret første gang før den 1. juli 2019 forbliver automatisk i CO₂-emissionsklasse 1, fordi de på grund af juridiske bestemmelser ikke kan tilordnes i en højere emissionsklasse. Ligesom køretøjer, hvortil der ikke eksisterer nogen juridiske bestemmelser (Busser, autocampere og nogle typer tunge erhvervskøretøjer – Undtagelse: emissionsfri køretøjer tilordnes CO₂-emissionklasse 5). CO₂-emissionsklasse 1 er ikke dokumentationspligtig.

  • For køretøjer der er indregistreret første gang efter den 1. juli 2019 kan den tilsvarende bedre CO₂-emissionsklasse findes ved indtastning af de tilsvarende værdier i CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren. For disse køretøjer kan muligheden for en billigere vejafgiftstarif iht. CO₂-priser kontrolleres.

Såvel CO₂-emissionsklassen og EURO-emissionsklassen gemmes ikke sammen med køretøjsenheden, men tilgodeses centralt. Fordelene er klare: Et personligt besøg på et GO-salgssted er ikke nødvendigt, afvikling og tilordning foregår komfortabelt online. ASFINAG overtager så den centrale afvikling automatisk efter kontrol af dokumentering.

Du kan til enhver tid downloade den aktuelle køretøjsdeklaration i vores SelfCare-portal eller gennem følgende forespørgsel efter at du har indtastet dit personlige id-nummer (PAN) og køretøjets on board unit (OBU-ID). Du kan også fortsat få den senest gældende køretøjsdeklaration (Vehicle Declaration) ved GO-salgsstedet.

CO₂-kalkulator

Til bestemmelse af CO₂-emissionsklassen for de pågældende køretøjer stiller ASFINAG en skræddersyet service til rådighed. Med CO₂-emissionsklasse-kalkulatoren kan du med få klik bestemme CO₂-emissionsklassen.

Teknisk tilladt totalmasse

Ny afgrænsning af vejafgift fra 1. december 2023

Med realisering af EU-vejafgiftsdirektivet kommer der en ny afgrænsning af den kilometerafhængige lastbilvejafgift fra den tidsafhængige personbilvejafgift.

Fra 1. december 2023 er den teknisk tilladte totalmasse og ikke længere den højest tilladte totalvægt udslagsgivende for vejafgiftspligten.