Portal SelfCare i punkty sprzedaży GO w dniach od 22.06.2024 godz. 16:00 do 23.06.2024 godz. 14:00 będą niedostępne.

Oświadczenie o ochronie danych

Administrator przetwarzania danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych opisanych poniżej jest ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, T +43 50 108-10000, F +43 50 108-10020, office@asfinag.at, FN 92191 a (zwany dalej „ASFINAG”).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ASFINAG można uzyskać pod adresem: ASFINAG Datenschutz, Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, 1030 Wien, Schnirchgasse 17, datenschutz@asfinag.at, T +43 1 955 1266, F +43 1 955 1277.

ASFINAG spółka ds. finansowania autostrad i dróg ekspresowych przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Wprawdzie korzystanie z naszego sklepu internetowego bez podawania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail) nie jest możliwe, ale ich wykorzystanie jest zawsze dobrowolne i odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą. Odnosi się to również do przekazywania Twoich danych osobom trzecim (filie lub inne osoby trzecie).

Zgodnie z przepisami ustawowymi dot. łączności elektronicznej oraz ochrony danych zastosowaliśmy wszelkie wymagane środki organizacyjne i techniczne.

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do uzyskiwania informacji, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych. W celu należytego funkcjonowania strony podczas wizyty w sklepie internetowym ASFINAG zostają pobrane informacje dot. adresu IP, daty, godziny oraz odwiedzanej strony. Służą one wyłącznie do celów technicznych, takich jak wykrycie przyczyny błędu w razie jego wystąpienia i jego usunięcie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Pliki logowania i hosting

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.go-maut.at informacje z urządzenia końcowego użytkownika są przesyłane na naszą stronę w zautomatyzowany sposób. Następujące informacje są tymczasowo zapisywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • Adres IP urządzenia końcowego
 • Data i godzina wizyty
 • Nazwa i URL pobranego pliku
 • Strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony
 • Używana przeglądarka lub system operacyjny urządzenia końcowego użytkownika

Powyższe dane są przechowywane przez 4 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane.

Przetwarzanie odbywa się w następującym celu:

Tymczasowe zapisywanie adresu IP użytkownika przez system jest koniecznie, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Na podstawie tych danych można uzyskać istotne wskazówki dotyczące optymalizacji strony internetowej. Pozwala to na lepsze zrozumienie występujących błędów oraz udoskonalenie strony tak, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Dane służą również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów (np. wykrywanie ataków). Dane nie są analizowane w celach marketingowych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Powyższy cel stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Aby jak najbardziej uprzyjemnić użytkownikowi wizytę na naszej stronie, korzystamy z sieci Content Delivery Network naszego dostawcy hostingu. Content Delivery Network (CDN) to rozproszona sieć serwerów, pozwalająca na wydajne dostarczenie użytkownikom statycznej zawartości internetowej (zdjęcia, JavaScript, pliki CSS) i udostępnianie jej regionalnie tak szybko, jak to możliwe w celu zminimalizowania czasu ładowania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Powyższy cel stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Pliki cookie i zgoda

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są automatycznie na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy odwiedza naszą stronę internetową. Korzystanie z plików cookie służy z jednej strony do tego, aby jak najbardziej uprzyjemnić użytkownikowi wizytę na naszej stronie, a z drugiej do uczynienia jej jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkownika.

W banerze z informacją o plikach cookie pojawiającym się podczas wyświetlania strony prosimy o udzielenie zgodny na wykorzystanie funkcyjnych i statystycznych plików cookie. Funkcyjne pliki cookie są niezbędne do wykonywania podstawowych funkcji strony internetowej. Jeżeli nie zostaną zaakceptowane, może dojść do ograniczenia funkcjonalności strony. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Takie pliki cookie użytkownik może usunąć w każdej chwili w ustawieniach swojej przeglądarki.

Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które nie wymagają zgody użytkownika na wykorzystanie:

Imię i nazwiskoOkres przechowywaniaCel
truendo_cmp1 rokTen plik cookie jest stosowany do zapisywania ustawień ochrony prywatności użytkownika. Dzięki temu oprogramowanie do zarządzania ustawieniami prywatności może prawidłowo skonfigurować funkcje związane z ochroną danych osobowych.
__RequestVerificationTokenKoniec sesjiZapobiega nieautoryzowanemu umieszczaniu treści stron internetowych (tzw. cross-site request forgery). Nie zawiera żadnych informacji dotyczących użytkownika.
jsVKoniec sesjiJest stosowany przez MTCaptcha i służy do przechowywania wersji skryptu.
mtv1ConfSumKoniec sesjiJest stosowany przez MTCaptcha jako dane kontrolne do weryfikacji.
mtv1PulseKoniec sesjiJest stosowany przez MTCaptcha jako ciąg identyfikacyjny.

Poniżej znajduje się wykaz stosowanych przez nas plików cookie, które wymagają zgody użytkownika na wykorzystanie w przypadku zgodny na wszystkie pliki cookie:

Imię i nazwiskoOkres przechowywaniaCel
_pk_id13 miesięcyGromadzi statystyki dotyczące wizyt użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie oraz informacje, które strony zostały przeczytane.
_pk_ses30 minutWykorzystywany przez platformę Matomo Analytics do śledzenia odsłon strony przez odwiedzającego podczas sesji.
_pk_ref6 miesięcyUżywana przez platformę Matomo Analytics, aby określić przekierowującą stronę internetową, z której nastąpiło przejście użytkownika.
YSCKoniec sesjiWymagane do wyświetlania wbudowanych treści z mediów społecznościowych (np. Youtube).
VISITOR_INFO1_LIVE5 miesięcyWymagane do wyświetlania wbudowanych treści z mediów społecznościowych (np. Youtube).

Analiza danych / Matomo

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania open source „Matomo” (https://matomo.org/) jako narzędzia do analizy internetowej. Dzięki temu możemy sporządzać analizę korzystania ze strony internetowej. Celem analizy jest doskonalenie strony internetowej dla użytkowników, m.in. poprzez identyfikowanie problemów z nawigacją oraz dostosowywanie funkcji i ofert do wymagań użytkownika.

Za pomocą Matomo wykorzystywane są wskazane pliki cookie. Dane uzyskane w ramach plików cookie są natychmiast automatycznie anonimizowane poprzez zapisywanie adresu IP w formie skróconej, dzięki czemu identyfikacja urządzenia końcowego użytkownika lub osoby użytkownika jest wykluczona.

Ponadto dane są zapisywane wyłącznie na naszym serwerze i nie są przekazywane na inny serwer ani osobom trzecim. Przekazywanie danych wraz z ich natychmiastową anonimizacją jest niezbędnie konieczne do działania strony internetowej.

Informacje o osobach, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo – po potwierdzeniu swojej tożsamości – zażądać od ASFINAG informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o celach i podstawie prawnej przetwarzania, kategoriach swoich danych, źródłach danych, odbiorcach swoich danych, (nie)istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), ma także prawo zostać poinformowana o swoich prawach i obowiązkach oraz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do poprawiania i usunięcia danych

W przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, osoba, której dane dotyczą, może – ew. przy pomocy oświadczenia uzupełniającego – zażądać poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych w ramach celów przetwarzania. ASFINAG ma obowiązek usunięcia danych osobowych zwłaszcza wtedy, gdy jest to przewidziane ustawowo, cofnięto zgodę na przetwarzanie, nie ma dalszej podstawy prawnej do przetwarzania lub dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ASFINAG lub wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. W tym celu musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres, który umożliwia ASFINAG sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania jej danych osobowych,
 • ASFINAG nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania i jednocześnie osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
 • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, dopóki nie ustali się, czy uzasadnione powody ASFINAG przeważają nad uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą.

Ograniczone dane mogą być jednak w dalszym ciągu wykorzystywane do ochrony praw innej osoby, w celu realizacji ważnego interesu publicznego lub dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych ASFINAG.

Prawo do przenoszalności danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe udostępnione ASFINAG w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie lub – jeżeli istnieją techniczne możliwości – zażądać ich przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu. Jednak prawo to obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej w formie umowy lub zgody osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo z powodów, które wynikają z jej szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo to obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie

 • jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub
 • następuje w ramach sprawowania władzy publicznej, którą przekazano ASFINAG lub
 • jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów ASFINAG lub osoby trzeciej.

W takim przypadku ASFINAG zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że jest w stanie wskazać wystarczające, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów takiej reklamy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych do celów reklamy bezpośredniej, jej dane osobowe przestaną być przetwarzane w tym celu.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę w organie ochrony danych: Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at.