Opłata drogowa GO dla samochodów ciężarowych

Opłata drogowa GO w 3 krokach

Za samochód ciężarowy, zespół pojazdów lub ciągnik siodłowy o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 t należy uiścić na autostradach i drogach ekspresowych Austrii opłatę drogową GO.

W przypadku furgonetek lub vanów, których maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita nie przekracza 3,5 t, potrzebna jest winieta lub bilet opłaty odcinkowej.

Na niniejszej stronie przedstawiamy informacje o rejestracji w systemie opłat drogowych GO z urządzeniem GO-Box.

Opłata drogowa GO w 3 krokach

Jak zarejestrować samochód ciężarowy, zespół pojazdów lub ciągnik siodłowy w systemie opłat drogowych GO

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych punkty sprzedaży GO. Wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu silnikowego i uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro.

Nasze punkty sprzedaży GO można rozpoznać po tym oznaczeniu:

W zakresie oznakowania należy przestrzegać informacji zawartych w Załączniku 5 Regulaminu opłat drogowych.

Jak można otrzymać urządzenie GO-Box?

Klienci GO Direkt otrzymają kod odbioru lub urządzenie GO-Box pocztą. Więcej o GO Direkt

Kategoria podstawowa, kategoria i liczba osi

W punkcie sprzedaży GO należy podać minimalną liczbę pojazdu (liczba osi ciągnika siodłowego lub ciągnika samochodowego). Zostaje ona zapisana jako kategoria podstawowa w GO-Box. Mniejsza liczba osi niż podana w kategorii głównej jest niedozwolona, a zmiany można dokonać wyłącznie w punkcie sprzedaży GO!

Kategoria podaje liczbę osi w pojeździe, jakim w chwili uiszczania opłaty porusza się kierowca. Kategorię należy zawsze dopasować do rzeczywistej liczby osi w pojeździe, jaki aktualnie użytkuje kierowca (zmiana liczby osi). Do wyboru są trzy ustawienia kategorii: 2, 3 i 4.

Uwaga: Należy uwzględnić zamontowane osie podnoszone, osie tandem i osie podwójne. Osie nośne i przyczepy nie są uwzględniane tylko w przypadku autobusów i kamperów.

Ustawienie prawidłowej kategorii ma znaczenie dla prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Przykład: Ciągnik siodłowy ma 3 osie. W urządzeniu Go-Box należy zapisać kategorię podstawową 3. Jeżeli do ciągnika doczepiona jest przyczepa lub naczepa, należy zmienić kategorię na 4. Po odczepieniu przyczepy lub naczepy należy ponownie ustawić kategorię na 3. Nie można ustawić kategorii 2, jeżeli zapisano kategorię podstawową 3.

Weryfikacja najważniejsza:

  • Proszę sprawdzić dane na paragonie klienta otrzymanym w punkcie sprzedaży GO.
  • Nieprawidłowe dane proszę poprawić jeszcze na miejscu!
  • Proszę zawsze mieć ze sobą w pojeździe deklarację pojazdu!
    Aktualną deklarację pojazdu można w każdej chwili pobrać w portalu SelfCare lub poprzez wyszukiwanie po identyfikacji za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (numeru PAN) i numeru urządzenia pokładowego (OBU-ID). Aktualną deklarację pojazdu można jak dotychczas uzyskać w punkcie sprzedaży GO.

W punkcie sprzedaży GO wraz z urządzeniem GO-Box i paragonem klient otrzymuje instrukcję montażu urządzenia GO-Box. Prawidłowy montaż urządzenia GO-Box jest decydujący dla prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Nieprawidłowo zamontowane urządzenie GO-Box nie komunikuje się lub komunikuje się nieprawidłowo z bramkami. Zawsze należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i w razie potrzeby uregulować zaległą opłatę drogową.

W Austrii pojazdy silnikowe podlegają surowym przepisom dotyczącym emisji spalin i obciążenia hałasem. Opierają się one na dyrektywach UE.

Emisja spalin oraz obciążenie hałasem powodowane przez samochód ciężarowy mają wpływ na wysokość taryfy opłaty drogowej. Dlatego koniecznie jest potwierdzenie określonych parametrów taryfy pojazdu. Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy są jedynie zapisywane w systemie w punkcie sprzedaży GO, nie są one weryfikowane.

Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy należy zadeklarować w ciągu 30 dni od rejestracji w systemie opłat drogowych GO. W razie zaniedbania tego terminu konieczne jest uiszczenie opłaty zastępczej. Potwierdzenie można także przesłać nam przed zarejestrowaniem w systemie opłat drogowych GO.

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące potwierdzenia cech istotnych dla taryfy.

Sprawdzanie/zwrot urządzenia GO-Box

Przed jazdą, w trakcie i po niej należy upewnić się, że urządzenie GO-Box działa prawidłowo.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot.

Jak sprawdzić, czy urządzenie GO-Box działa?

Przed jazdą i po zakończeniu jazdy należy nacisnąć przycisk serwisowy i obserwować lampkę kontrolną.

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box.

Urządzenie GO-Box jest wypożyczane. W chwili odbioru należy jedynie uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot w jednym z punktów sprzedaży GO. Zostanie ono ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Urządzenie GO-Box można również do nas odesłać. Proszę się upewnić, że przed wysyłką urządzenie GO-Box zostanie zablokowane i opakowane w materiał ekranujący. Specjalna folia ekranująca jest dostępna w naszych punktach sprzedaży GO.

Właśnie tak działa zwrot.

Transport specjalny

Transporty specjalne to pojazdy transportowe, które przekraczają zdefiniowane w ustawie o pojazdach silnikowych (KFG) wymiary dopuszczalne (ciężar, szerokość, długość lub wysokość). Są one traktowane jak samochody ciężarowe i muszą zostać zarejestrowane w systemie opłat drogowy GO.

Transport specjalny wymaga zezwolenia!

Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie asfinag.at.

Wskazówki dotyczące opłaty drogowej GO

Życzymy dobrej podróży!