TOLL2GO – Rejestracja

Klient posiadający dostęp do portalu SelfCare, pojazd nie posiada urządzenia GO-Box.

Prosimy o zalogowanie się w portalu SelfCare.

Po zalogowaniu należy wybrać opcję „Rejestracja urządzenia pokładowego”, a następnie „Zarejestruj w TOLL2GO”.

Wskazówka: Jeśli użytkownik nie przedłożył wcześniej żadnego dowodu, może wybrać tylko klasę emisji CO₂ 1 oraz klasy emisji EURO I–III. Po sprawdzeniu cech taryfowych wymagających potwierdzenia Toll Collect zaktualizuje je na urządzeniu pokładowym Toll Collect. W tym celu urządzenie pokładowe musi zostać zlokalizowane za pośrednictwem interfejsu radiowego (GPS). Może to chwilę potrwać.

Jakie dokumenty są wymagane w celu potwierdzenia?

Należy konieczne przesłać nam następujące dokumenty (kopie):

  • Dowód rejestracyjny pojazdu

Jeżeli parametry taryfy nie wynikają wyraźnie z dowodu rejestracyjnego, należy przesłać nam dodatkowe dokumenty potwierdzające. Są to w szczególności:

  • Dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów(Customer Information File, CIF)*
  • Certificate of Conformity (CoC)
  • Potwierdzenie CEMT dotyczące zgodności z wymogami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego
  • Conformity of Production (CoP) 

*Od 2019 r. Customer Information File (CIF) jest dołączany do dokumentów pojazdu przy jego zakupie. W przypadku braku tych dokumentów dokument CIF można uzyskać bezpośrednio od producenta pojazdu/autoryzowanego dealera.

Dokumenty potwierdzające można przesłać w następujący sposób:

W przypadku dokumentów potwierdzających w wersji elektronicznej należy przesłać je w formatach PDF, JPG lub TIF. Nie przetwarzamy innych formatów i dokument uznaje się wtedy za niedostarczony!

Informację o aktywacji serwisu TOLL2GO otrzymają Państwo pocztą elektroniczną oraz w portalu SelfCare.

Jeśli dotychczas korzystali Państwo z urządzenia GO-Box, prosimy oddać je w jednym z naszych punktów sprzedaży GO.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi obsługi urządzenia pokładowego Toll Collect oraz systemu sygnałów dźwiękowych w Austrii.

Deklarację pojazdu oraz dokumenty dotyczące klasy emisji EURO należy mieć zawsze przy sobie.

Życzymy szerokiej drogi!