Maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita

Od 1 grudnia 2023 nie maksymalna dopuszczalna masa całkowita, lecz maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita jest wskaźnikiem decydującym o obowiązku uiszczania opłaty drogowej.
Pojazdy o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 tony są objęte obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej zależnej od przejechanej odległości. Do tego celu wymagane jest urządzenie GO-Box lub inne urządzenie pokładowe obsługujące opłatę drogową GO w Austrii.

W przypadku pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej technicznie masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie, w przypadku których konieczne było dotychczas uiszczanie czasowej opłaty drogowej dla samochodów osobowych (winieta lub opłata odcinkowa), obowiązuje następująca regulacja przejściowa:

Informacje na temat maksymalnej dopuszczalnej technicznie masy całkowitej można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym w polu F.1. W razie potrzeby należy zainstalować w pojeździe urządzenie GO-Box lub inne urządzenie pokładowe obsługujące opłatę drogową GO w Austrii.