Opłata drogowa GO dla autobusów

Opłata drogowa GO w 3 krokach

Za autokar lub autobus o masie powyżej 3,5 t dmc (maksymalna dopuszczalna masa całkowita) należy uiścić na autostradach i drogach ekspresowych Austrii opłatę drogową GO.

Dla busów lub vanów, których masa nie przekracza 3,5 t dmc wymagana jest natomiast winieta lub bilety odcinkowe.

Opłata drogowa GO w 3 krokach

Jak zarejestrować autobus w systemie opłat drogowych GO?

Urządzenie GO-Box można otrzymać w jednym z naszych punkty sprzedaży GO. Wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu silnikowego i uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro.

Nasze punkty sprzedaży GO można rozpoznać po tym oznaczeniu:

W zakresie oznakowania należy przestrzegać informacji zawartych w Załączniku 5 Regulaminu opłat drogowych.

Jak można otrzymać urządzenie GO-Box?

Klienci GO Direkt otrzymają kod odbioru lub urządzenie GO-Box pocztą. Więcej o GO Direkt ...

Urządzenie GO-Box dla autobusów

W punkcie sprzedaży GO należy poprosić o urządzenie GO-Box dla autobusów. W tym przypadku kategoria podstawowa (minimalna liczba osi pojazdu) jest podana na stałe i nie może być zmieniona. W przypadku autobusu osie naczepy lub osie nośne nie są bowiem uwzględniane podczas obliczania taryfy.

Przykład: Autokar ma 3 osie. W urządzeniu GO-Box należy zapisać kategorię podstawową 3. Jeśli ciągnie się przyczepę na rowery, nie trzeba zmieniać kategorii.

Weryfikacja najważniejsza:

  • Proszę sprawdzić dane na paragonie klienta otrzymanym w punkcie sprzedaży GO.
  • Nieprawidłowe dane proszę poprawić jeszcze na miejscu!
  • Proszę zawsze mieć ze sobą w pojeździe deklarację pojazdu!

W punkcie sprzedaży GO wraz z urządzeniem GO-Box i paragonem klient otrzymuje instrukcję montażu urządzenia GO-Box. Prawidłowy montaż urządzenia GO-Box jest decydujący dla prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Nieprawidłowo zamontowane urządzenie GO-Box nie komunikuje się lub komunikuje się nieprawidłowo z bramkami. Zawsze należy zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i w razie potrzeby uregulować zaległą opłatę drogową.

W Austrii pojazdy silnikowe podlegają surowym przepisom dotyczącym emisji spalin i obciążenia hałasem. Opierają się one na dyrektywach UE.

Emisja spalin oraz obciążenie hałasem powodowane przez samochód ciężarowy mają wpływ na wysokość taryfy opłaty drogowej. Dlatego koniecznie jest potwierdzenie określonych parametrów taryfy (rodzaj napędu, klasa emisji EURO) pojazdu. Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy są jedynie zapisywane w systemie w punkcie sprzedaży GO, nie są one weryfikowane.

Podlegające potwierdzeniu parametry taryfy należy zadeklarować w ciągu 28 dni od rejestracji w systemie opłat drogowych GO. W razie zaniedbania tego terminu konieczne jest uiszczenie opłaty zastępczej. Potwierdzenie można także przesłać nam przed zarejestrowaniem w systemie opłat drogowych GO.

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące potwierdzenia cech istotnych dla taryfy (rodzaj napędu, klasa emisji EURO).

Proszę pamiętać, że klasa emisji EURO nie odpowiada plakietce ekologicznej, która musi być umieszczona na przedniej szybie w Niemczech..

Sprawdzanie/zwrot urządzenia GO-Box

Przed jazdą, w trakcie i po niej należy upewnić się, że urządzenie GO-Box działa prawidłowo.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot.

Jak sprawdzić, czy urządzenie GO-Box działa?

Przed jazdą i po zakończeniu jazdy należy nacisnąć przycisk serwisowy i obserwować lampkę kontrolną.

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na sygnały dźwiękowe urządzenia GO-Box.

Urządzenie GO-Box jest wypożyczane. W chwili odbioru należy jedynie uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 5 euro.

Jeśli urządzenie GO-Box nie jest już potrzebne, prosimy o jego zwrot w jednym z punktów sprzedaży GO. Zostanie ono ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.

Urządzenie GO-Box można również do nas odesłać. Proszę się upewnić, że przed wysyłką urządzenie GO-Box zostanie zablokowane i opakowane w materiał ekranujący. Specjalna folia ekranująca jest dostępna w naszych punktach sprzedaży GO.

Właśnie tak działa zwrot.

Wskazówki dotyczące opłaty drogowej GO

Życzymy dobrej podróży!